Město očima nezávislého člověka

Subjekty, kandidující do voleb ve městě

08.09.2014 17:28

Slíbil jsem čtenářům Brandýských novin, že se s nimi podělím o dojmy z kandidátních listin všech subjektů, které se letošních voleb zúčastní. Jde, a to bych rád zdůraznil, o můj zcela subjektivní dojem a názor. Jak je známo, co člověk, to názor jiný, a tak jde nikoliv o politologickou analýzu, ale o dojem člověka, který se komunální politikou aktivně zabývá přes čtvrt století.

Upozorňuji dále, že výběr pořadí jednotlivých stran a hnutí byl náhodný, pouze ČSSD, jejíž jsem členem a kandidátem, jsem si nechal naposledy, protože ji a její kandidáty hodnotit nebudu, to nechám na vůli voličů v říjnu.

Tak to vidím

Volba pro město

Je to politická strana založená v Hradci Králové, což jsem dříve nevěděl a pod její hlavičku přešlo občanské hnutí Sousedé. Byť její lídr Jindřich Bursík na facebooku uváděl, že Sousedé pod vlastním názvem nekandidují pro vnitřní rozkoly, mám informace od hodnověrných osob, že pravým důvodem je skutečně neschopnost sehnat zákonný a předepsaný počet hlasů. A této informaci věřím.

Na této kandidátce znám osobně několik kandidátů, počínaje lídrem Jindřichem Bursíkem. Je pravda, že se o dění ve městě intenzivně zajímal, zúčastňoval se zasedání zastupitelstev a některé záležitosti, připomínkoval. Jeho kandidatura je proto zcela opodstatněná. Z ostatních kandidátů několik znám, ale jsou zřejmě na nevolitelných místech, například Bořivoje Rotka, velice aktivního rybáře či Františka Roubíčka, kterého mohu zařadit mezi přátele, další známou osobností je také rybář Pavel Víšek. Zajímavostí je, že v této straně je nejstarší kandidát města.

TOP 09

Tato strana je pro mne osobně zcela nevolitelná. Nejen kvůli jejím dvěma vrcholným celostátním představitelům, ale i proto, že vše, co voličům ve městě slibovala, nesplnila, ba naopak, minimálně ve dvou případech, a to při výstavbě OC Kaufland a přenosům zasedání zastupitelstev po internetu, šla přímo proti svým někdejším slibům. Z působení dvou místostarostů z této strany si asi udělal obrázek každý, kdo se účastnil zasedání zastupitelstev, arogance, opovrhování občany, to byla TOP 09. A přesně v tomto duchu vystupoval na téměř každém veřejném zasedání další kandidát, František Moravec, který minule zvolen nebyl a nyní by rád usedl v zastupitelské židli. Je to člověk, který například prohlásil o majiteli těžařské firmy, která chce otevřít pískovnu u jatek, že to je hodný člověk, který má především na mysli blaho spoluobčanů. Pokud pan Moravec měl na mysli fakt, že chce otevřít pískovnu a následně skládku všehomožného sajrajtu přímo ve městě, pak měl pravdu.

Pro mne, jako pro tvrdou opozici vůči této straně, která ústy své předsedkyně ve městě obhajuje zločin nazývaný církevními restitucemi, je tato strana naprosto nepřijatelná.

Strana svobodných občanů

Tato strana naději na úspěch nemá. Podle současného znění volebního zákona do komunálních voleb, strana nemající plný počet kandidátů, nemá šanci se do zastupitelstva dostat. Ani jediného kandidáta z této strany neznám.

Sdružení nestraníků

Toto uskupení vzniklo na základě nesouhlasu a uražené ješitnosti bývalých členů ČSSD z brandýské organizace, kterou kdysi, jako trucpartaj, založil Bohumil Javůrek. A protože stále platí rčení francouzského revolucionáře Marata, že revoluce požírá své děti, byl nakonec Bohumil Javůrek z této odnože vyobcován. Vzhledem ke stanovám ČSSD musely dvě organizace v jednom městě, už samotná existence dvou MO v jednom městě, je sama o sobě podivná, naplnit pouze jedinou městskou kandidátku. Přesně, doslova a do písmene v intencích stanov strany, se konaly primární volby a v nich z této trucorganizace na kandidátku ČSSD neprošel ani jediný kandidát, a ten, který by prošel a kterému bylo nabídnuto třetí místo, já bych šel na čtvrté, protože mi to je jedno, Pavel Bíma, tuto možnost odmítl a požadoval, byť byla brandýská organizace členstvem slabší, ta nejvýhodnější místa pro ně systémem zip. Jelikož ani toto nebylo demokraticky odhlasováno, vystoupili neuspokojení zájemci o členství v zastupitelstvu ze strany a založili si právě toto uskupení.

Většinu z kandidátů znám, jen mne překvapilo, že na třetím místě je známá brandýská osobnost Otmar Průša, jehož veřejná vystoupení na zastupitelstvu má jistě každý, kdo tam byl, v živé paměti.

Nemám rád trucpartaje ani truckandidátky, nechápu proto, proč brandýská organizace na dva návrhy té původní, staroboleslavské, ke spojení obou organizací, nepřistoupila. Asi pro obrovské ambice jejich některých členů a rodinných příslušníků. Pro mne je toto uskupení nevolitelné, i když je zde několik jmen, jichž si vážím.

PRO sport a zdraví

Osobně je mi toto hnutí velice sympatické, protože vím, že jeho kandidáti na sportovním poli tvrdě a obětavě pracují a něco dokázali. Právě takovíto lidé jsou těmi pravými, kdož by měl v zastupitelstvu být, protože právě tam by byli pro sport ve městě těmi nejpovolanějšími. Osobně bych byl rád, kdyby toto uskupení ve volbách uspělo.

Podpora občanů

Lídr kandidátky je bývalým ministrem obrany z dob Nečasovy vlády. Nyní uvádí, že je poradcem prezidenta. Jistě je to velice významný muž a politik. Nevím však, nakolik zná problémy města, jeho specifika a místopis. Vysoká politika přece člověka zcela pohltí a na malé problémy nezbývá ani času, ani sil. Jen mne zarazil v rozhovoru v místním občasníku postoj k mému článku. Vyjádřil jsem v něm jen svůj názor, na rozdíl od Vlastimila Picka, nikdy nikomu jeho názor neberu, ale ani jej neurážím. Ovšem musí se vzít v potaz úroveň tazatele z novin, který, s největší pravděpodobností, slova Vlastimila Picka překroutil. I to hovoří o úrovni novináře.

Na druhém místě kandidátky je Ivana Čirená – Peterová, je velmi významnou opoziční političkou a jsem přesvědčen, že by byla i stejně dobrou političkou koaliční. Jsem osobně přesvědčen, že jak Vlastimil Picek, tak Ivana Čierná – Peterová se v zastupitelstvu objeví. Problém mám osobně se členy kandidátky, kteří jsou členy občanského sdružení Jiřího Vojty. Byli to právě oni, kdož se přičinili o to, že v jejich blízkosti nestojí OC Kaufland, ale na obranu zahrádkářů na Zápské už neudělali vůbec nic, i když jim to slíbili. Osobně jsem u tohoto veřejného slibu byl, ale dalšího pokračování obrany lidí z města jsem se ani já, ani zahrádkáři, nedočkal.

Odpovědnost a komunikace

Vzhledem k tomu, že ani toto volební uskupení nenaplnilo celou kandidátku, ale má pouze devatenáct kandidátů, nebude mít zřejmě ve volbách příliš šancí na úspěch. Navíc mám dojem, že se jedná o účelové uskupení kvůli podnikatelským záměrům kandidátů, ale rád bych se mýlil. Několik jmen znám a nechám se překvapit, jak tito podnikatelé ve volbách uspějí.

ODS

Tato strana je za zenitem úspěšnosti. Celorepublikově jí rapidně ubývají členové i příznivci, protože už ODS není téměř jistým výtahem k moci. Domnívám se, i když je naše město trvalou baštou ODS a pravice vůbec, že volební výsledek z minulých voleb, tedy šest mandátů, bylo labutí písní. Tím spíše, že z kandidátky vypadlo několik lidí ze zastupitelstva, kteří dali přednost jinému volebnímu subjektu a někteří tradiční tahouni už kandidovat nechtějí. Budu se zájmem sledovat, jak tato strana ve volbách dopadne, navíc, když velice mnoho jmen z kandidátky znám, a to i osobně.

Nezávislí 2014

O tomto uskupení jsem již psal a nevidím jediného důvodu svůj názor měnit. I nadále tyto nezávislé považuji za béčko ODS, doplněné odpadlíkem a radním Josefem Daškem. Stejně tak předpokládám, že se volebního úspěchu toto uskupení dočká. Kolik mandátů získá, si netroufám předpovídat a nechám se překvapit.

Naše dvojměstí

Tomuto uskupení bych úspěch přál. Mnoho kandidátů se dlouhodobě věnovalo problémům města, byli častými návštěvníky, a lze říci, že pravidelnými, veřejných zasedání a podle mne budou mít úspěch. I když je pravdou, že se lidé z této kandidátky vyjadřovali pouze k několika tématům, věřím, že by byli přínosem pro zastupitelstvo, především lídr Zdeněk Adámek, se kterým se po desetiletí známe.

KDU-ČSL

Tato strana v minulých volbách neuspěla. Kdysi byla, především ve Staré Boleslavi, velice silnou, ale ti staří, skvělí lidé, sousedé a kamarádi, většinou zestárli, někteří již zemřeli, a nová garnitura dobrých komunálních politiků, lidovců, není. Některá jména znám, někteří kandidáti jsou skvělí lidé a lze říci, že kamarádi, například Miloš Rada či Jiří Prinz starší, ale ostatní, především z čela kandidátky ve mně příliš důvěry nevzbuzují. Jsem proto velice zvědav, jak tato strana ve volbách uspěje.

KSČM

Osvědčená dvojice kandidátek na čele kandidátní listiny, Zdeňka Hajleková a Ida Elsnerová, nechybí ani letos. Přičemž Ida Elsnerová je členkou zastupitelstva nepřetržitě od roku 1990, kdy usedla, stejně jako já, poprvé do zastupitelské židle. Na rozdíl ode mne, jelikož jsem šestnáct let odmítal kandidovat, Ida Elsnerová byla vždy zvolena. Vždy byla tato strana v zastupitelstvu ve zdánlivé opozici, neboť ani jedna strana či uskupení nedokázalo překročit svůj stín a jít s KSČM do otevřené koalice. A tak po celá léta bylo zaběhnutou praxí, že ač v opozici, velice často obě zastupitelky hlasovaly s koalicí a v případech hlasování o nedůvěře, neochvějně vždy stávající koalici podpořily a podržely. Domníval jsem se, že po jedničce kandidátky Zdeňce Hajlekové, budou následovat mladší kandidáti, aby se takříkajíc vyměnila garnitura, ale bohužel, z věkového průměru celé kandidátky jasně vyplývá, že se mladé krve citelně nedostává, a tak na čele opět figurují obě zkušené matadorky. Uvidíme, zdali se též obě do zastupitelstva dostanou.

Dělnická strana

U této strany platí totéž, jako u všech stran a hnutí, která nenaplnila celou kandidátku. Šance na zvolení, byť jediného člena, je minimální a domnívám se osobně, že se do zastupitelstva z této strany nedostane nikdo.

ČSSD

Vzhledem k faktu, že jsem členem této strany a kandidát do zastupitelstva, nebudu ČSSD hodnotit. Pouze mohu s čistým svědomím potvrdit, že všichni kandidáti byli vybíráni, na základě demokratického hlasování v primárkách, odpovědně a všichni budou, při případném zvolení, pracovat pouze pro blaho obce a především obyvatel města a nikoliv pro svůj prospěch, což o několika dalších kandidátkách s čistým svědomím říci nelze. O tom, nakolik  kandidáti  ČSSD a jejich program, který hodlají beze zbytku splnit, pokud k tomu budou mít příležitost, voliče osloví, rozhodnou právě občané města, kteří přijdou k volbám.

Omlouvám se čtenářům Brandýských novin za tak obsáhlý materiál, ale pokud jsem čtenářům slíbil, že se vyjádřím se svým názorem na volební účast a chtěl jej splnit, nedalo se dělat nic jiného. Pokud bych materiál zveřejňoval na pokračování, ztratil by smysl. Na závěr opět ještě jednou opakuji, nejedná se o analýzu, ale pouze o můj subjektivní a osobní názor, se kterým někdo souhlasit nebude. Nikomu svůj názor nevnucuji, je to můj názor a stojím si za ním.

Vladimír Kapal

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.