Město očima nezávislého člověka

Svatby se opět prodraží

27.05.2013 15:58

V ČR neustále klesá počat uzavřených manželství, stejně, jako je tomu i v celé Evropě. Ve Skandinávii je dokonce sezdáno jen velice malé procento lidí, kteří spolu žijí trvale. Příčina je jednoduchá, neustálé zvyšování nákladů pro život včetně cen obřadu, neustálé navyšování byrokratických nařízení a zvyšující se nechuť lidí stávat se rukojmími úředníků.

Ve městě, pokud se svatby konají pouze v malé obřadní síni, se za ně hradí poplatek stanovený zákonem. Svatebčané však velmi často projevují zájem využít další prostory zámku pro pořízení fotografií. A jelikož se obřad nekonal ve velkých prostorách zámku, bylo i toto fotografování nezpoplatněno. Možná i proto je páry tolik využívaly.

Správa zámku, po konzultaci s matrikou, navrhla radě města rozšířit svatební služby o fotografování na veřejně přístupných prostorách zámku, například v zrcadlové a audienční síni, v kapli, v rytířském sálu a na hlavním schodišti, za jednotný poplatek 1.000 korun. Tento poplatek by se měl platit na matrice.

Všech sedm radních bylo samozřejmě pro zdražení svateb na zámku, i když se jedná o veřejně přístupné prostory. Takže svatebčané, pokud budou chtít mít na památku ze svatby fotky, budou musit platit.

Je to další způsob vydírání lidí, jinak to nazvat nelze a vůbec se nedivím párům, které se ke svatbě neuchylují, žijí spolu spokojeně i bez úřednického vydírání a bez zcela zbytečného papíru.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.