Město očima nezávislého člověka

Své poznámky píši, bohužel se neotiskují

18.06.2011 12:41

„Při každém novém vydání TOKu se nejdříve podívám, jestli je v něm tvá poznámka. A když ji tam nenajdu, noviny si ani nekoupím,“ řekl mi nedávno jeden známý. „Proč už ve vašich novinách nejsou ty vaše poznámky? Vždycky se na ně těšíme a rádi je čteme, protože nám hovoříte z duše,“ stěžovala si mi v telefonu jedna starší paní a dodala, že žije v domově důchodců a mé poznámky rádi čtou i ostatní obyvatelé tohoto zařízení. Nebyly to dotazy jediné, bylo jich víc. Všem čtenářům, kteří mé poznámky brali jako nedílnou součást každého vydání novin mám vzkaz. Mé postřehy, glosy a názory píši pravidelně do každého vydání novin. O tom, zda se do tisku zařadí či nikoliv nerozhoduji já. Bohužel. V dnešní době je trend prosazování mládí a ti mladí, kteří se dnes na tisku, stejně jako majitel novin, podílejí, mají jiné priority. Například to, že se některý sportovec dobře umístil nebo, že se někde koná koncert nějaké kapely, kterou má generace ani nezná a ani ji nezajímá, namísto toho, aby otiskovaly problémy trápící lidi ve městě, o kterých píši já. Ti mladí se nezajímají o to, že problémy města, jeho vedení a to, jak se nakládá s jejich penězi z daní, jak se řídí chod města, se odrazí i na jejich životě. A tak pro ně nejsou mé glosy a postřehy zajímavé, na rozdíl od lidí staršího věku, kteří si uvědomují, že mými poznámkami a šlehy nutím vedení města ke zlepšení práce a přístupu k lidem.

Vypadá to, že v TOKu se už mé poznámky objevovat nebudou, nic s tím nenadělám, nejsem majitelem novin. Budu je však psát sem, do mých internetových novin a je jenom na vás, čtenářích Brandýských novin, abyste jejich adresu šířili mezi lidmi a mé připomínky si tak mohlo přečíst co nejvíce lidí. Bohužel velmi mnoho čtenářů TOKu jsou lidé starší, kteří internetem nedisponují a nemají tak možnost si mé poznámky přečíst tady, a to mne velmi mrzí.

Je docela možné, že se náklad novin i absencí mých poznámek sníží, není to však závislé na mě.

Přeji si, a doufám, že se změní i přístup města k vydávání svých Městských listů tak, aby se v nich odrážely názory nejen všech stran v zastupitelstvu, ale i názory lidí z města. Zatím, a je to již čtyři a půl roku, jsou Městské listy hrazené z daní lidí, pouze výkladní skříní několika lidí z vedení města a jediné politické strany a já udělám vše, co je v mých silách, aby se to změnilo a lidé byli pravdivě a objektivně informováni o dění ve městě i v této tiskovině.

Uvidíme, zdali se mi to podaří.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.