Město očima nezávislého člověka

Svoz kontejnerů z autobusového nádraží se musí řešit novou smlouvou

27.05.2013 15:58

Svoz a nakládání s domovním odpadem ve městě již po dlouhou řadu let provozuje společnost AVE CZ. Celoevropsky, a lze říci i celosvětově, tudíž to platí i pro naše město, je odpadové hospodářství velikým byznysem. Proto se o smlouvy s městy firmy tolik perou.

Město má se společností AVE CZ uzavřenou smlouvu na svoz nádob od občanů a od svých zařízení. Nyní však nastal problém. Na nově rekonstruovaném staroboleslavském autobusovém nádraží musejí být umístěny odpadové kontejnery, ale protože tam dříve nebyly, město na jejich svoz nemělo s firmou uzavřenou žádnou smlouvu.

Nyní OÚRPP navrhl radě města znění smlouvy, která určovala cenu za vysypání jednoho kontejneru do sběrného vozu a za jeden týden na částku 270 Kč. K této částce je však nutné ještě přičíst 21 %  DPH. Zápis z jednání rady města neupřesňuje, o kolik kontejnerů na nádraží se jedná.

Osobně se mi zdá, že za vysypání jednoho kontejneru a týden, kontejnery se vyvážejí jenom jednou týdně, platit 270 Kč, je cena až příliš vysoká. Jak jsem shora uvedl, odpady jsou velkým kšeftem.

Podle zápisu se však tato cena zřejmě nelíbila i dvěma radním, neboť pro tuto smlouvu nehlasovali, ale hlasování se zdrželi, což je naprosto stejné, jako by byli proti této smlouvě.

Jak je u této rady města zvykem, téměř ve všech případech hlasují všichni radní pro a jestliže se nyní dva z radních s návrhem neztotožnili, vypovídá to o nepřiměřeně vysoké ceně za vysypání jednoho kontejneru. I takto současná rada města hospodaří.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.