Město očima nezávislého člověka

Systém varování obyvatel bude stát téměř dvě stě tisíc ročně

30.10.2013 11:20

Město, za pomoci státní dotace, vybudovalo ve městě Systém varovného vyrozumívacího systému obyvatel. Jednalo se o umístění dálkově ovládaných hlásičů, velice podobných či téměř totožných s tak zvanými hnízdy městského rozhlasu, který je rozmístěn víceméně na stejných místech jako městský rozhlas. Kvůli pokrytí co největšího území města, je těchto hlásičů více než jakýchsi amplionů městského rozhlasu. Tento systém byl vybudován na základě povinných opatření ze zákona. Otázkou je, zdali se musel budovat fungl nový, či zdali nebylo možné využít hlásičů městského rozhlasu, čímž by se výstavba poměrně zlevnila.

Tento systém má za úkol varovat obyvatelstvo před nenadálými situacemi ohrožujícími obyvatele města, například rozsáhlé požáry, povodně a podobné záležitosti. Již při budování tohoto systému jsem upozorňoval, že i přes dotaci státu město muselo do systému vložit své vlastní peníze. Tak je totiž dotační politika státu nastavena, což znamená, že při jakékoliv dotaci státu se město musí podílet i svým dílem a ve valné většině případů činí dotace kolem 40 % celkových nákladů na akci, zbytek musí město hradit samo.

Při výstavbě I. a II. etapy VIS (varovný informační systém) byly veškeré servisní práce prováděny společností TELMO formou jednotlivých objednávek na konkrétní zakázku. Do dnešní doby nebyl servis jak záruční, tak pozáruční řešen smluvně. Vzhledem k šíři a rozsahu VIS a nutnosti každoročních revizí navrhl vedoucí oddělení bezpečnostního a krizového řízení města Ladislav Gurtler radě města návrh smlouvy se společností TELMO, a to z výše uvedených důvodů, bez výběrového řízení.

Rada města návrh akceptovala a rozhodla, že uzavře se jmenovanou společností Smlouvu o provádění pozáručního a mimozáručního servisu. Roční cena za tento servis byla stanovena na částku 193.600 Kč včetně DPH. To znamená, že město bude platit kromě servisu městského rozhlasu i servis systému varování obyvatel města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.