Město očima nezávislého člověka

Tak husité prý nebyli Češi

11.07.2014 10:59

Před státním svátkem k výročí upálení Mistra Jana Husa jsem se náhodou sešel se spolužačkou z gymplu. Je ředitelkou základní školy. Při povídání o časech dávno minulých jsme narazili i na Jana Husa a husity. Podle paní ředitelky školy prý nebyl Jan Hus reformátor církve, ale heretik, který vyprovokoval svým učením řádění banditů v Čechách, kterým padlo za oběť mnoho kulturních památek. O Janu Žižkovi tato dáma prohlásila, že to byl loupežník a lapka.


Na mou námitku, že husité byli posledními Čechy, kteří se zbraní v ruce hájili český lid před nájezdy cizího vojenského vpádu na naše území, tato dáma odpověděla otázkou: "A byli husité vůbec Češi?" Zůstal jsem úplně zkoprnělý. Učitelka, dokonce ředitelka školy, jejímiž názory se musí učitelé řídit, vypustí z úst takovou nehoráznou větu. "Ty se domníváš, že husité nebyli Češi, ale nějací žoldáci?" Moje otázka zůstala bez odpovědi, jenom poznamenala, že většina národa je obalamucena Jiráskem a komunisty, a že by se vůbec nedivila, kdybych své přátele oslovoval soudruhu.


Ano, je známou pravdou, již z dob antiky a snad ještě z dřívějších dob, že vítězové přepisují dějiny podle sebe, však to prohlásil Hermann Goering před norimberským tribunálem, i když jeho tvrzení nevzešlo z jeho hlavy, ale pouze jej převzal od Herodota. Ale tvrzení, že husité nebyli Ceši, že Žižka nebyl nic jiného nežli loupežník a bandida a že Jirásek byl načichlý komunismem, mě přimělo, že jsem svou někdejší spolužačku opustil bez dalšího slova.


Divil jsem se dříve, když jsem zjistil, že dnešní děti, ale i středoškoláci, o našich dějinách téměř nic nevědí. Podivoval jsem se nad tím, jak snadno se nechali ovlivnit reklamou "Přemluv bábu a dědka" a že se jí rozhořel konflikt mezi generacemi. Byl jsem znechucen názory některých mladých, že důchodci jenom užírají peníze ze státního rozpočtu a fakticky tím okrádají ty mladé, kteří na ně musejí dřít, aby se oni měli jak prasata v žitě. S úžasem jsem si pročítal v různých diskuzích názory mladých, že by se měly důchody zrušit, neboť si každý důchodce měl našetřit tolik, aby dožil za své úspory. Tomu všemu jsem se divil.


Už, po diskuzi s paní ředitelkou základní školy, se nedivím. Kde by měli ti mladí brát úctu ke stáří, úctu k tomu, co jejich prarodiče pro ně za produktivní dobu vytvořili. V rodinách se dnes nenosí, aby si děti vážili jak rodičů, tak prarodičů, honba za penězi převýší vše. A tak se stále častěji setkávám s tím, že děti považují za povinnost rodičů se o ně starat, to znamená dávat jim peníze a vše, co si zamanou, a to až do značně pokročilého věku. Stále častěji se množí případy, kdy vnuci okrádají prarodiče či rodiče. Je to tím, že společnost ochořela.


A znalosti dějin? Na co by jim byly? TI mladí neznají z našich dějin téměř nic, nemá je to totiž kdo naučit. Hrdost na svou vlast se dnes považuje za šovinismus, vlastenectví se mezi stále větším počtem lidí považuje za propagování komunismu a ti, kdož se jako vlastenci chovají, jsou považováni za komunisty.
Přesně tak, jak mi to naznačila má bývalá spolužačka. A přitom jsem nikdy nebyl ve straně, nikdy jsem socializmus neprosazoval, o komunismu ani nemluvě, naopak. Byl jsem pro své názory vyhozen z práce a skončil na řadu let u volantu náklaďáku, na rozdíl od oné paní ředitelky, která byla, je a vždy bude konformní a loajální k režimu, který je zrovna u moci.


Tvrdila mi, a byl to ohromný paradox, že je vždy na straně pravdy. Jaké pravdy? Té skutečné, v absolutní hodnotě, nebo na straně té její pravdy, pokroucené současným režimem, který nemá v dějinách tohoto národa obdoby? Té pravdy, kterou prosazuje a do myslí lidí vmasírovovává televize? Noviny?


Děkuji, tuto pravdu nechci, odmítám ji, protože to, co nám lijí denně do hlav, pravda není, právě naopak. Jsou to jenom lži! A nejsmutnější na tom je, že těmto lžím, prosazovaných podobnými učiteli, ti mladí věří.
Národ, který zapomněl svou historii, bude nucen si ji prožít znovu!

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.