Město očima nezávislého člověka

Tak to snad není pravda

06.12.2012 13:33

Tajemnice MěÚ Irena Tučková seznámila radu města na jejím zasedání dne 28.11 s návrhem na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v Popovicích s firmou Chirastar KDT s.r.o. na období prezidentských voleb.

Nájem nebytových prostor by měl být uzavřen na dobu určitou, a to na období od 10.1. až 14.1.2013. To proto, aby bylo možno prostory na volby připravit. Tyto prostory jsou v objektu firmy čp. 18 a nájem na toto období by měl činit 18.000 Kč plus 20 % DPH.

V případě druhého kola prezidentských voleb, což lze s téměř stoprocentní jistotou předpokládat, by se uzavřela další smlouva o pronájmu, opět na dobu určitou, a to na dny od 24.1. až 28.1.2013. A opět za stejnou cenu, tedy 18.000 Kč plus 20 % DPH.

Předpokládám, protože to zápis přesně neuvádí, že tuto naprosto nehoráznou cenu stanovila sama firma. Na sto honů z ní čiší snaha bezostyšné firmy vydělat na městě co nejvíc peněz a s vědomím, že v Popovicích se zřejmě jiný a lacinější objekt nenajde, město doslova vydírá. Vždyť za dvě kola voleb by dostala od města 36.000 Kč a navíc připočteno dvakrát DPH.

Jsou obce, ve kterých též nejsou vhodné prostory pro volby, a tyto obce proto tento problém řeší jiným způsobem. Dokonce se volby do krajů v takovéto malé obci konaly v soukromém bytě soukromého domu. Navíc, jak uváděla média, majitelé domu na obci nepožadovali žádné peníze, neboť považovali za čest, že se volby konaly právě u nich.

Nemám rád vydírání, přímo nesnáším drancování státního, potažmo obecního rozpočtu. Než abych se nechal vydírat takto nehoráznou cenou, řešil bych problém voleb v Popovicích třeba přistavením maringotky, nebo bych se snažil domluvit s někým, kdo není tak bezostyšný a nehorázný.

Obohacování se různými subjekty na úkor města probíhá po řadu let, ale od roku 1990 jsem se s takovouto nehorázností ještě nesetkal. Jsem finančními nároky firmy doslova znechucen, a proto bych se na její působení v Popovicích zaměřil a velice pečlivě zkontroloval, zda naprosto ve všem a do puntíku dodržuje zákony této země.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.