Město očima nezávislého člověka

Tak to už je neskutečná nehoráznost!

09.07.2013 11:01

Opozice neustále poukazuje na fakt, že koaliční rada města často zbytečně vynakládá veřejné prostředky na akce, které nejsou pro město nezbytně nutné a často ani výhodné. Samozřejmě marně!

Dalším příkladem toho, že si rada města, tedy sedm lidí z celého města, přihřívá vlastní polívčičku, vyplývá z poslední zápisu z jednání rady města. Místostarostka Nováková seznámila radu s tím, že město je vlastníkem domény www.svatovaclavskapout.cz. Vzhledem k tomu, že se intenzivně a dopodrobna děním ve městě zabývám a o existenci tohoto portálu jsem neměl ani šajnu, předpokládám, že o něm nevěděli ani ostatní zastupitelé.

Podle místostarostky Novákové se jedná o informační portál, který byl spravován firmou UnionPoint na základě smlouvy s městem, jejíž platnost skončila vloni. Ani o této smlouvě a tudíž ani placení jsem vůbec nevěděl, protože se tato položka nikde v rozpočtu města explicitně neobjevila, ale jak je u této rady města zvykem, byla umně skryta pod něčím jiným.

Nováková dále informovala radu, že portál není v současnosti programově provozován, ale hostování domény však doposud zůstalo v kompetenci firmy UnionPoint. Portál se prý ve správě této firmy profiloval se zaměřením zejména na doprovodné kulturní programy Národní svatováclavské pouti a dle vyjádření Novákové v komunikačním servisu na úrovni města oslovoval především mladé na facebooku.

Ačkoliv, uvedla Nováková, hlavní zaměření Národní svatováclavské pouti na duchovní společenské cíle zde ustupuje do pozadí, z hlediska kulturního a společenského města v širších měřítkách je, podle ní, portál velmi zajímavým projektem.

UnionPoint nabídl městu pokračování správy a provozu portálu na delší období, kdy hlavní cíle informačního servisu v souvislosti s Národní svatováclavskou poutí v roce 2013 mají být doplněny sezónně neomezenými tématy. Firma, vedle správy portálu, nabízí též správu přidružené Facebook komunity. O jak dlouhé období se jedná, se opět neuvedlo.

Náklady na tyto služby jsou uvedeny v příloze, ale ta opět zveřejněna nebyla, jak jinak. Firma si řekla o roční částku 119.628 Kč včetně DPH. Rada města tuto vyděračskou a nesmyslně vysokou, a především naprosto zbytečnou, částku odsouhlasila všemi hlasy, s výjimkou jednoho. Jeden radní se hlasování zdržel. Protože rada zásadně jmenovité hlasování nezveřejňuje, mohu jen předpokládat, že oním radním, který se hlasování zdržel, byla právě Nováková, a to z důvodu eventuelního napadení z podjatosti. Zákon o obcích totiž jasně deklaruje, že ten radní či zastupitel, který je osobně na tématu hlasování zainteresován, nesmí hlasovat.

Z toho usuzuji, že portál www.svatovaclavskapout.cz založila právě Nováková nebo její lidé a nyní za tuto propagaci katolicismu bude firma dostávat měsíčně téměř deset tisíc korun. Považuji to za zlodějnu a nehoráznost. Po řadu let provozuji Brandýské noviny a sám si vše platím, takže přesně vím, kolik poměrně rozsáhlá doména stojí. A navíc, na rozdíl od zmiňovaného portálu, přidávám denně několik článků a nezajímám se pouze jednou akcí za rok, byť z doprovodnými programy.

Domnívám se, že tímto rozhodnutím koaliční rada města opět přihrála, jako v opakovaných případech Jana Hárovníka, financování portálu soukromé osobě při prosazování jejích cílů a záměrů. Příští veřejné zasedání zastupitelstva by se mělo konat, zatím předběžně, koncem července a z důvodu vykrádání svěřených prostředků budu opět zastupitele žádat o odvolání celé rady města včetně jeho vedení.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.