Město očima nezávislého člověka

Takhle funguje koalice

12.12.2012 13:29

Součástí veřejného zasedání zastupitelů 10. prosince byla i zpráva kontrolního výboru vedeného  Zdeňkou Hajlekovou (KSČM). Byla přehledná, komplexní a zřetelně ukázala, že tento výbor zastupitelstva pracuje opravdu dobře.

Výsledkem práce kontrolního výboru byl i návrh usnesení zastupitelstva města, který byl výsledkem zjištěných faktů. V bodu b) tohoto návrhu se objevily i tři úkoly radě města, které zastupitelstvo radě ukládá. Za prvé, vypracovat a postupně upřesňovat seznam majetku města potencionálně ohroženého církevními restitucemi. Za druhé, zajistit zveřejňování výběrových řízení na webu města a za třetí zabývat se zadáním odborného posudku – vyhodnocení správnosti rekonstrukce veřejného osvětlení včetně návrhu řešení.

Předsedkyně výboru zároveň požádala, aby se hlasovalo o každém bodu zvlášť. To znamenalo, že ke každému bodu byla rozprava.

K bodu číslo jedna uvedla místostarostka Nina Nováková, že majetek církve byl již na území města vypořádán a o žádném dalším církevním majetku neví. Já podotýkám, že při schválení církevních restitucí, tímto podvodem na občanech státu a jejich okradením, nebyl k dispozici žádný přesný seznam požadovaného a vydávaného nemovitého majetku. Takže se může opravdu stát, že církev bude žádat i majetek, o kterém zatím nikdo neví, že by mohl být církve. Nováková uvedla, že by se muselo jít do starých pozemkových knih, jinde by se tyto pozemky a majetky nedaly vystopovat.

K bodu dvě uvedl starosta Přenosil, že výběrová řízení se na web umisťují. Pokud tam někdy nebyla, bylo to chybou úředníka, který to má na starosti a již s ním bylo hovořeno a bylo mu uloženo, aby byla výběrová řízení na web umisťována. Zdeňka Hajleková uvedla, že v době kontroly webu tam žádné veřejné zakázky nebyly a trvala na hlasování.

U třetího bodu se jednalo o závěr kontrolního výboru, že veřejná zakázka na rekonstrukci veřejného osvětlení za 12 milionů korun, byla, dle usnesení kontrolního výboru, předražená.

Vedením města byl tento fakt odmítnut.

Pak přišlo hlasování. A jak jinak mohlo dopadnout než podle daného a dlouhodobého scénáře, pro každý uvedený bod bylo devět opozičních zastupitelů, proti bylo  dvanáct koaličníků.

Ti tak hlasovali i proti tomu, co sami podporují, tedy bod č. 2 – zveřejňování veřejných zakázek na webu města. Nebylo to náhodou proto, že návrh podala opozice?

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.