Město očima nezávislého člověka

Tankodrom či cyklostezka?

12.02.2015 11:20

V diskuzi s občany, při veřejném zasedání zastupitelstva, ve středu 11. 2. 2015, padl od Stanislava Matušince dotaz na vedení města, jak to vlastně je s cyklostezkou, jak dlouho trvá záruka a zdali město obdrželo dotaci na výstavbu cyklostezky celou, nebo zda se o ni dělilo i s okolními městy. Starosta občanovi slíbil, že se jeho podnětem bude rada města zabývat.

Brandýské noviny však již dnes a s předstihem vysvětlí, jak to vlastně je. Záruka na dílo, tedy cyklostezku od Toušeně, přes Brandýs, až po Kostelec, stavěla firma Stavokomplet. Záruka na dílo by měla trvat ještě v letošním roce. Pravdou je, že již v projektu se počítalo s tím, že tam, kde bude položen jenom asfaltový koberec, bude jeho tloušťka pouze 4 centimetry. Vzhledem k tomu, že cyklostezka vede podél Labe, kde rostou mohutné a vzrostlé stromy, dalo se předpokládat, že jejich kořeny, které se ocitly pod asfaltovým kobercem, budou sílit a asfalt roztrhají. A to se také stalo. Nejen u Toušeně, jak o tom mluvil Stanislav Matušinec, ale i u Záryb a Kostelce nad Labem, což jsem připomenul já, po předešlém upozornění občanů.

Pokud bude město se Stavokompletem jednat o eventuální reklamaci na kvalitu díla, bude velice důležité, jak zněl projekt. Je totiž docela možné, že zhotovitel cyklostezky dodržel veškeré technické parametry projektu a nebude co reklamovat. Pokud by totiž projekt byl dodržen naprosto přesně, znamenalo by to, že byl špatný a fakticky se opět jenom vyhodily peníze, protože stromy nikdo vykácet nepovolí a jejich kořeny budou cyklostezku ničit i nadále.

Občan směřoval svůj dotaz i na to, kam šly veškeré dotace z EU na tuto cyklostezku. Město Brandýs .- Boleslav bylo hlavním žadatelem a garantem celého uvedeného úseku cyklostezky a tudíž veškeré dotace šly v plné výši právě do rozpočtu našeho města. A už jenom kvůli tomuto faktu bude velice zajímavé sledovat, co se nakonec s cyklostezkou bude dít. Brandýské noviny ji budou sledovat i nadále.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.