Město očima nezávislého člověka

Tato koalice na lidi nekouká, naopak jenom škodí

26.09.2012 19:50

Aniž by se rada města ptala při veřejné diskuzi občanů města, zdali chtějí mít ve městě parkovací automaty, v těchto dnech se začíná s jejich výstavbou. Ačkoliv podle zákona o obcích (128/2000 Sb.) je nejvyšší orgán samosprávy zastupitelstvo, rada města v tomto složení se chová jako samoděržaví.

Jak jinak nazvat chování a jednání rady města při zavádění parkovacích automatů, když na veřejném zasedání zastupitelstva tento problém nebyl ani jednou projednáván. Každý zastupitel, a platí to i pro zvolené statutární zástupce, neboť i oni jsou zastupiteli, přísahal, že bude podle svého nejlepšího vědomí a svědomí spravovat město pro jeho rozkvět a spokojenost lidí.

Rada města se podle přísahy nechová, dělá přesný opak. Na občany města a jejich požadavky vůbec nebere ohled. Řekl bych, že ně přímo kašle. Jak jinak si vysvětlit, že se parkovací automaty postaví i před Fajtovu drogerii ve Staré Boleslavi, když radní obdrželi petici s více než pěti sty podpisy lidí, kteří proti automatům protestovali. Rada na petici nevzala žádný ohled. Jistě, jsou to jen lidé z podhradí a jejich nářky a požadavky vysoko na hrad, rozuměj na radnici, nedolehnou.

Městu vládne koalice ODS a TOP 09 spolu se dvěma odrodilci. Obě vládní strany měly před volbami plná ústa podpory podnikání. Však jsou pravice, a ta přece podnikání podporuje. Žvásty staré báby a nikoliv předvolební sliby. Naše rada na podnikatele zvysoka kašle.

Pravda, ceny za krátkodobé parkování jsou nízké ( podrobný článek i s cenami bude později), ale jedná se o princip. Proč by měli lidé, kteří si musejí do drogerie zajet, ať už proto, že kupují těžké věci nebo kvůli vzdálenosti či věku, platit byť jednu jedinou korunu? Vždyť přece platí daně. A tak se klidně může stát, že se k Fajtovi jezdit přestane, už jen z principu. Pěkná podpora podnikání, dámy a páni radní.

Ještě horší to bude mít jinak skvělá restaurace Slovanka. Pokud tam někdo jede na oběd, já například pravidelně, určitě se zdrží hodinku. A bude platit! A jak to s největší pravděpodobností dopadne? Lidi začnou jezdi do restaurace, kde automaty nebudou. A skvělé hospodě klesnou tržby. Díky vám dámy a páni radní. Díky vaší snaze vyrvat z lidí co nejvíce peněz za každou cenu. A Brandýs? Bude mě zajímat, kolik lidí tam k obchodníkům bude jezdit a platit. Podpora podnikání v režii rady města jak vyšitá.

Současná koalice lidem ve městě jenom škodí. A každý další měsíc, který bude u moci, její škodlivost jenom prohloubí. Chtělo by to je vyházet a na jejich místo zvolit lidi uvážlivé, rozumné a hlavně ty, kteří by chtěli městu, ale především lidem, pomáhat.

Má však dvanáct hlasů v zastupitelstvu, opírá se především o dva přeběhlíky, Daniela Procházku a Josefa Daška. Bez  nich by už dávno byli bez funkcí. Otázkou je, proč to ti dva dělají. Mají z otrockého zvedání rukou s koalicí něco? Co jim asi ti naši nejmocnější slíbili?

Jak jinak si to vykládat, stačí se jen podívat na hlasování v radě města. V téměř všech případech oba odpadlíci hlasují s TOP 09 a ODS. Za celou dobu trvání této rady, se pouze jednou jedinkrát dva radní zdrželi, jinak hlasují jako kdysi plénum UV KSČ, tedy všichni pro. A to nevíme, kdo se v tom jediném případě hlasování zdržel, protože se v zápisech jména hlasujících neuvádějí. A proč také, že? Vždyť všichni zvedají ruce jak pimprlátka.

Městu by prospěla změna jako sůl. Bohužel kapři si sami rybník nevypustí, stejně jako ti kapři ve vládě, a tak to bude trvat ještě dva roky. Doufám jenom, že lidé budou volit jen ty kandidáty, o kterých budou přesvědčeni, že je nezradí.

Kéž by to vyšlo.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.