Město očima nezávislého člověka

Technický dozor bude město stát přes sto tisíc

08.10.2013 11:50

Místostarosta Nekvasil seznámil radu města s návrhem OÚRPP na zastupování města jako technický dozor investora, tedy města, na akci „Revitalizace Brandýského ostrůvku – brána do Polabí – cyklostezka“ společností Warantia s.r.o. se sídlem v Mělníku, zastoupené Liborem Bulou.

Zastupování města mandantem spočívá ve výkonu činnosti dle článku I. mandátní smlouvy. Zápis z jednání rady města už vůbec neuvádí o jakou činnost konkrétně se bude jednat, kromě toho, že se jedná o technický dozor., ale odkazuje na neveřejnou přílohu zápisu. Zajímaly by mne, a jistě i veřejnost, podrobnosti o činnosti této společnosti v této zakázce. Odměna za tuto činnost byla stanovena na 118 tisíc korun bez DPH, neboť firma není jejím plátcem, a to není zrovna málo.

Mandátní smlouvy by měla být připravena k podpisu starostou města do termínu 10.10. 2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.