Město očima nezávislého člověka

Tento člověk by se rád stal naším prezidentem.

08.01.2015 10:22

Životopis Tomáše Halíka napsal novináš Solis, který po podrobnostech Halíkova života usilovně pátral. Podle nepodložených zpráv, neboť kromě jedné informace nelze nikde jinde ověřit, je Tomáš Halík, stejně jako Michael Kocáb a Karel Schwarzenberg, podepsán pod zvacím dopisem vládě USA, aby u nás tato země zachraňovala demokracii. Zato je zcela ověřena informace, že Tomáš Halík, pokud by byl osloven a zvolen, rád by se ujal funkce prezidenta České republiky. Posuďte sami, jakého vy naše vlast měla prezidenta.

Vladimír Kapal

Skutečný životopis Tomáše Halíka, který se u mnoha

naivních lidí těší jakési neopodstatněné oblibě. Není divu, neboť se zde jedná o mazaného odborníka na manipulaci a "sociální" neboli operativní
psychologii.

Operativní psychologie byla vyučována na Vysoké škole ministerstva pro
státní bezpečnost Německé demokratické republiky (Stasi) v Postupimi u
Východního Berlína, kde Tomáš Halík absolvoval během několika let kurzy,
díky kterým později v ČR získal atestaci z psychologie. Toto je jeden z
mnoha údajů, které Halík před jinak někdy i nadšenou veřejností zatajuje,
nebo překrucuje. Proto je na místě prezentovat Halíkův neautorizovaný
životopis,, ze kterého vychází najevo to, co je Halík skutečně zač
nebezpečný hypnotizér a sebestředný manipulátor veřejného mínění s cizí
temnou agendou:

T. Halík je synem otce, který v roce 1918 demonstrativně vystoupil z
katolické církve a od roku 1945 do roku 1953 pracoval na Ministerstvu
informací (de facto ministerstvu cenzury), tedy v nejhorších letech, kdy
byla tímto úřadem naprosto zlikvidována svoboda tisku a svobodného projevu.
V roce 1954 (sic!) se Halíkův otec stává editorem díla Karla Čapka, tedy v
době, kdy Čapek byl komunisty považován za nepřátelského spisovatele. Kde se
vzala ta vyvolenost?

Sám Tomáš Halík pak dílo otce vydává v roce 1976 (sic!). Kdo asi tak mohl v
době tvrdého normalizačního utahování šroubů publikovat? Režimu nepřátelské
osoby rozhodně ne!

Halík v roce 1972 píše svou v podstatě jedinou samostatnou „odbornou práci“,
a to „Křesťanství jako utopie“. Byl za ni oceněn Ústavem ateismu. Podle
svých slov však konvertoval koncem 60. let ke křesťanství. Co mu tedy lze
vlastně věřit?
Normalizační kariérista

Halík neváhal a zaměstnal se v letech 1972-1975 v Chemoprojektu! 


zároveň i přednášel v Chemapolu („proslulý“ podnik zahraničního obchodu)


V roce 1975 Halík povýšil a začal pracovat jako psycholog (doklady o tomto
jeho vzdělání chybí) na Institutu Ministerstva průmyslu České socialistické
republiky, kde připravoval vedoucí! kádry (de facto řadu polistopadových
tunelářů). Zůstal tam až do roku 1984. Během této doby publikoval s jistým
Kuchyňkou práci, která posloužila mj. i Vysoké škole SNB. Ale i tady se v
podstatě pouze připodepsal, neb koncepčně pracovat Halík nikdy neuměl.

Pak se stává psychterapeutem na Protialkoholním oddělení Psychiatrické
kliniky Fakultní nemocnice UK, kde přečká až do převratu.

Halík odsouhlasil posrpnovou politiku strany a agilně plnil vše, co
komunistům na očích viděl. Zastupoval vedoucího Brigády socialistické práce,
byl důvěrníkem ROH, absolvoval podnikové školení pro nestraníky a dvouleté
studium stranického vzdělávání a dokonce vzorně zahajoval školení
nestraníků. V NDR absolvoval kurs soc. psych. výcviku. Zahrál si také roli
psychologa ve filmu normalizačního režiséra Jireše (Katapult).

Odmítl podepsat Chartu 77, nikdy se neúčastnil žádného protikomunistického
hnutí, nepodepsal žádný protistátní dokument. Jako údajně tajně vysvěcený
kněz sloužil první mši v roce 1990. Proč tedy byl (jestliže byl) vysvěcen na
kněze?
Po listopadu 89

Halík se pokouší intenzivně pronikat do církevního prostoru. Přímo do
politiky nemluví, ale je známý tím, že neustále zkoumá, co kdo ví o jeho
minulosti. Rád by dělal kariéru, ale bojí se svého stínu. Pro nové vedení
církve je podezřelý ze spolupráce s StB, ale podobných podezření je všude
kolem tolik, že mu v tomto ohledu nakonec nikdo moc pozornosti nevěnuje.
Stane se generálním sekretářem České biskupské konference, prezidentem České
křesťanské akademie, kterou založil prof. Zvěřina (Docházel přece před
listopadem do podzemních teologických kroužků.) a učí na Katolické
teologické fakultě. Pokouší se hezky po estébácku diskreditovat odpůrce
prof. Wolfa coby psychicky nemocného člověka. Nakonec však musí opustit
fakultu (jeho názory jsou v rozporu s učením církve) a je fakticky vyhozen i
z pozice gen. sekretáře ČBK.

Soustředí se proto na „akademickou“ kariéru. Má totiž pocit, že se vrátí éra
1. republiky a on by mohl být oním profesorem, jenž má plat na úrovni
ministra a zásadním způsobem hovoří do věcí veřejných. Postupně se tedy
stane stane docentem a profesorem Připíná si tituly a doufá, že v tom
spočívá všechna moc a sláva. Je tu však jeden problém. Není schopen sepsat
řádnou odbornou práci, jež by byla alespoň na domácí scéně respektována.
Stane se tedy profesorem sociologie, aniž by kdo znal nějakou jeho seriozní
odbornou práci, sociologický výzkum ... Tváří se jako teolog a psycholog,
ale důkazy nalézt nelze. Jde tak daleko, že nakonec sám sebe označí za
filozofa. Při zoufalé úrovni analytického a syntetického myšlení Halíka,
jeho neschopnosti vypořádat se s elementárním zákonitostmi přírodních věd,
je tato sebeprojekce opravdu hodně tragikomická.

Nakonec najde východisko. Začne psát knihy o sobě, jež jsou protkány citáty
moudrých (on sám si žádnými vlastními názory moc jistý není). Knihy a jejich
překlady jsou bohatě dotovány (zejména z Německa, neboť Halík ostře hájí
zájmy Sudetských Němců a EU a nadbíhá v Německu kdekomu), a tak nehrozí
žádné riziko pro nakladatele. Kniha vždy vyjde za dotační peníze a Halík z
ní dostane svůj příjem (jedna z odměn za veřejné politické vystupování). V
knihách se neustále opakuje a vydává každý rok jednu (jak pravil kritik:
vždy se jedná o několikrát použité ponožky). Jednoho dne se osmělí a trik
vyjde. Přihlásí své knihy jako odborné práce do tzv. RIV a díky tomu dostane
na katedru FFUK velmi slušné peníze. Je to evidentní podvod po všech
stránkách.

Halíkovi však akademická půda nestačí. Není to pořád ono. Žádné fanfáry,
komže, trůny, o kterých tak často snil. Chce být politikem, minimálně
prezidentem ČR. Co naplat, že všechny jeho minulostní politické úvahy mají
mimořádně infantilní úroveň a jeho prognózy se svojí přesností blíží nule.
Je sveřepě přesvědčen o své vyvolenosti. Halík tak dlouho olizuje Havlovi
boty, až se dočká veřejně vyřčené věty: Halík by mohl být prezidentem. Od té
doby podepisuje jakoukoli petici a dohání to, co jako slouha
předlistopadového režimu zameškal. Rád by se zviditelnil i na toaletním
papíru. Peníze také nezanedbává a napojí se zejména na penězovody z EU.
Vystupuje kde to jen jde, zvláště na církevní i akademické půdě v různých
zemích. Nikdo však neví, co tam říká a pro koho to dělá Zpětná vazba chybí.
Víme jen, že všechny jeho cesty jsou placeny a že Halík by nikdy nic
neplatil ze svého (další jeho pozoruhodný charakterový rys).

Před rokem se v médiích objevily informace o Halíkově temné minulosti.
Halíkovi přátelé zapracovali a tvrdě lobovali za to, aby mu byla udělena
Templetonova cena. Zvláště si dali záležet, aby v odůvodnění byla pochválena
jeho vylhaná předlistopadová minulost (Templeton sám se dal slyšet, že o
Halíkovi nikdy neslyšel.). Dále je oceněna Halíkova práce na poli
mezináboženského dialogu. Halík, kromě jednostranných řečí ex katedra,
prakticky nikdy žádný mezináboženský dialog nevedl. Brání mu v tom faktická
neznalost. Není prostě schopen obstát ve vyhrocené diskusi. Ve skutečnosti
totiž nerozumí ani Islámu, ani svému oblíbenému budhismu. A přitom je to tak
jednoduché. Nechť religionista konečně napíše odbornou práci. Cena je však
doprovozena nemalou finanční částkou. A tak se jistě dočkáme nové odrůdy
impotentního Fóra 2000, což je přehlídka ztraceného času a vyhozených peněz.
Halík se v podstatě neustále prezentuje a vnucuje veřejnosti sám.


Když jej někam nepozvali a on si myslí, že by tam měl být, požádá oddanou služku, aby mu zařídila
pozvánku, protože pak to vypadá, že byl chtěn. Zprávy o svých zahraničních
vystoupeních si píše sám a žádá poté Českou křesťanskou akademii, aby tyto
jeho zvěsti o sobě sama rozeslala na různé adresy a tím ji objektivizovala.
Žena, která tak činí, nikdy na žádné podobné akci nebyla a poslušně na sebe
bere odpovědnost za Halíkovu sebeprezentaci.
Halíkova témata a charakter

Halík tvrdí, že akcent na rodinu je nebezpečný a povzbuzuje fašismus (!).
Důraz na pouhé občanství, tedy na atomizaci společnosti na jednotlivce, je
naopak v pořádku. Halík tak hloupě glorifikuje sovětský model, kdy loajalita
k státu byla důležitější než loajalita k rodině. Halík tak dnes prosazuje
společnost, jež bude ovládána jeho nadnárodními chlebodárci.

Halík prosazuje multikulturní koncept, který opomíjí tradiční uspořádání
naší společnosti. Zbaběle se vyhýbá praktické pomoci pronásledovaným
křesťanům, nenávidí slovanské pravoslaví, ale úlisně řeší problémy muslimů v
ČR.

Halík je na objednávku ochoten zdůvodnit cokoli proti našemu tradičnímu
světu. Nejkřiklavější bylo jeho prosazování bombardování Jugoslávie.
Stačilo, aby tento nehorázný zločin podporoval Havel a Albrightová. I v
jiných případech však rád zmíní nutnost globalizace a papouškuje, co si
zejména Jiří Pehe přeje. Rád volá do zbraně, ale když na něho někdo zadupe,
rychle chameleonsky obrací.

Halík se tváří nadnárodně, normální vlastenectví má za neonacismus a
fašismus 2. republiky a všechno české mu připadá malé. Opakuje: Neumíme si
vládnout sami, a proto nám musí vládnout EU. Tváří se jako součást elit,
které jsou nadřazeny místnímu obyvatelstvu. Je však pouhým otrokem oněch
samozvaných elit.

Halík obdivuje bohaté a mocné (např. Bakalu). Sponzoroval jej mj. i syn
bývalého předsedy vlády ČSR Korčák ml. Rád se nechává vozit limuzínou,
působí mu rozkoš překračovat pravidla silničního provozu, neb si tak
potvrzuje svojí výjimečnost (sám řídit neumí). Štítí se chudobných, i když o
nich s nechutí občas slovo prohodí. Bojí se konfrontace s normálními muži,
protože ví, že je psychicky i morálně slabý. Je zbabělý a svoje problémy
řeší udavačstvím a kuloárním jednáním.

Halík se bojí konfrontace s lidmi, kteří fundovaně odporují jeho
„myšlenkovému“ světu. Vždy utekl před podobnou diskusí, jelikož by vyšla
najevo jeho nejistota a nevzdělanost. I při přátelské diskusi, v níž
vystupují lidé jemu blízcí, a to v oborech, ke kterým se hlásí, víceméně
mlčí, protože se bojí své nedostatečnosti.

Halík je relativně zdatný rétor, jenž nikdy nic relevantního neřekne, klouže
po povrchu a vytváří zdání, že ví cosi, co ostatní nemohou postřehnout. V
osobním kontaktu však překypuje materiálním konformismem a vulgárností. Jeho
neustálé narážky na vliv zednářů mají zjevně působit dojmem, že je součástí
mocných, kteří hýbou světem. Tento jeho komplex vytváří koktail: Čapek –
pozůstalost – zednáři – jedináček – touha po výjimečnosti - narcismus –
matka (o níž nechce mluvit) – touha po kariéře za každou cenu – uzavřenost –
úzkost - strach z normálních lidí – nedostatek opravdových přátel - jednání
za zády.

Halík se rád vydává za velkého znalce umění Budiž řečeno, že tato část jeho
budování image je mimořádně směšná. Halíkův vztah k múzám je toporný a
školometský. Prezentuje to, co bylo tisíckrát řečeno, tedy tzv. prověřené
hodnoty. Mne si stařecké strniště a banálně posuzuje umělecký svět od
Beethovena po Čapka. Chtěl by být prostě vším.

Halík nerespektuje dogmata katolické církve (zpochybňuje např. posmrtný
život Zmrtvýchvstání...). Proč tedy působí jako její kněz? Jaké je jeho
skutečné poslání?
Halíkovo nejbližší okolí a několik zrcadel pravdy

Nejdůležitější osobou, se kterou to Halík táhne od 80. let, je jistá RNDr.
Scarlett Vasiluková – Rešlová, CSc. (CSc. se udělovalo až po schválení KSČ.)
Tato vdaná žena s Halíkem dlouho vytvářela tandem, starala se mu o domácnost
a organizovala mu život. Byla to údajně emigrantka, ale před listopadem s
ním klidně v ČSSR publikovala článek. Sama měla po listopadu politické
ambice, ale byla z toho „pouze“ stáž na Michiganské univerzitě. Dle svých
slov jela před listopadem do Říma, aby tam ovlivnila příští jmenování
pražského arcibiskupa. V čí prospěch? I ona se katolické víře vysmívá, leč s
„katolickým knězem“ Halíkem setrvává dodnes. Dle různých pozorovatelů se
jedná o vynucený vztah. Kým?

P. Odilo Štampacha považoval Halík za „to nejsympatičtější Odilo“ a nějaký
čas s ním bydlel. Tento samolibý člen dominikánského řádu, odešel
ostentativně z katolické církve, veřejně se přiznal k zednářství a začal
střídat církve jako boty. Hraje si na religionistu, nejraději se však také
vyslovuje k politice, homosexualitě atd. Po teatrálním přiznání se ke
svobodnému zednářství mu měl Halík vyhrožovat, že z něj udělají malou rybu.
Kdo jsou oni ti, jež tak učiní? K O. Štampachovi existuje také inspirativní
svazek StB.

K P. Reinsbergovi se Halík také velmi rád vztahoval, neb byl významnou
předlistopadovou církevní autoritou. Halík ho však měl raději až po smrti.
Vyprávěl o jejich krásném vztahu, leč farníci P. Reinsberga hovořili jinak.
Halík byl pro něho obyčejný oportunista a mimořádně nafoukaný egocentrik.

Také by byl rád, kdyby jej chválil zesnulý P. Oto Mádr, poslední skutečný
teolog české katolické církve. On tak však nečinil a považoval jeho
narcismus, nafoukanost a nedisciplinovanost za vážnou charakterovou vadu.
Halík se pomstil a pohrdavě napsal, že Mádr pocházel z malých poměrů, čímž
chtěl dát najevo, že jeho původ je mnohem významnější. Kdo však Halíka zná
zblízka ví, že je to buran, který se obléká jako švihák z NDR a na recepci
umí překvapit nedůstojnou poživačností a neznalostí etikety. Hraje si na
něco, co nikdy tento domažlický syn starých rodičů nebyl. Mádr byl ovšem
šlechtic ducha a vysoce jej převyšoval intelektuálně i mravně.

Prof. P. Petr Piťha měl Halíka duchovně formovat. Výsledek: Halík pomlouvá
Piťhu kudy chodí a nesrovnatelně vzdělanější, kultivovanější a duchovnější
Piťha je velmi zklamán tím, co z jeho učně vyrostlo.

Halík slouží velmi temným kruhům, ke kterým také patří tzv. Rhodesovi
stipendisté (Templeton, Woolsey, Clinton, McFaul...). Nebylo by s podivem,
kdyby Tomáš Halík v naší zemi zastupoval pod falešnou rouškou duchovního a
intelektuála, mimořádně zrůdnou agendu cílenou na manipulaci světového
společenství ve prospěch úzkého kruhu "vyvolených". Je na čase aby veřejnost
prozřela a seznámila se se pravdou o tom, co je Tomáš Halík skutečně zač -
nebezpečný manipulátor bez páteře a jakýchkoli skrupulí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.