Město očima nezávislého člověka

Termín zasedání zastupitelstva se změnil

31.01.2014 13:43

V minulém zápisu z jednání rady města byl uveden termín veřejného zasedání zastupitelů 19. 2. 2014. Při zasedání rady města dne 22. 1. 2014 však starosta města navrhl revokaci původního usnesení a stanovení nového termínu zasedání zastupitelů. Podle tohoto usnesení se zastupitelé a veřejnost sejdou již dne 12. 2. 2014 od 17 hodin v kapli brandýského zámku.

Podle současného programu veřejné schůze, který se však ještě může měnit a doplňovat, je zachována diskuze s občany hned po úvodu schůze, tedy tak, jak prosazovala opozice. Z nejdůležitějších bodů programu bude zřejmě výroční zpráva městské policie, kterou si platíme z daní. Tato zpráva však přiložena u zápisu opět nebyla, a proto bude zveřejněna, jakmile ji obdržím.

Pro občany by mohl být zajímavým i bod o návrhu prodloužení platnosti Strategického rozvojového plánu města, neboť ten letos končí. Podle tohoto plánu by se mělo město v budoucích pěti až sedmi letech rozvíjet. Ostatní body programu jsou spíše administrativního typu, ale s největší pravděpodobností se na pořad jednání dostanou i připomínky občanů v diskuzi.

Do programu není zařazena ani informace o probíhajících krocích při směně pozemků pro Kaufland, neboť na minulém zasedání zastupitelstva, i přes odpor opozice, byla rada města koaliční většinou pověřena, aby v dalších krocích vedoucích ke směně pozemků pokračovala, ale ani informace o stavu jednání na otevření další pískovny.

Stejně tak v programu není ani slovo o tom, že by na základě platného usnesení zastupitelstva z června roku 2011, jednala rada města o možnosti vypovězení nápadně nevýhodné nájemní smlouvy na městské pozemky těžařské firmě. Pro naplnění usnesení zastupitelstva proto budu navrhovat, aby zastupitelstvo uložilo radě města tuto smlouvu vypovědět. Bude však záležet na tom, zdali se někdo z koaličních zastupitelů k tomuto návrhu postaví vstřícně a podpoří jej.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.