Město očima nezávislého člověka

Těžba bude, prohlásil Nekvasil!

27.02.2014 16:23

Fraška, či spíše hořká komedie, tak by se dalo stručně popsat včerejší (středa 26.2) mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu – otevření nové pískovny u jatek. Zasedání předcházelo právní posouzení eventuality vypovězení nájemní smlouvy na pozemky města, které, pokud by ho zastupitelstvo odsouhlasilo, jediné mohlo významně ovlivnit odvolací řízení Báňského úřadu při povolení k těžbě v lokalitě u jatek.

Právník Marek Nespala hned zpočátku zopakoval, že pokud by zastupitelstvo nájemní smlouvu Tapasu Borek z městských pozemků vypovědělo, mohlo by následovat soudní řízení o náhradě škody pro těžaře až ve stamilionových částkách a mohlo by, dle mínění právníka, následovat trestní oznámení na všechny zastupitele, kteří by pro toto usnesení zvedli ruku pro porušení povinnosti při správě cizího majetku. A bylo vymalováno! Po tomto, velice důkladně diskutovaném bodu, by pro vypovězení nájemní smlouvy zvedlo ruku jen minimum zastupitelů. Zasedání se tak stalo naprosto zbytečným ztrácením času.

O postoji vedení města a rady města svědčilo i vyjádření místostarosty Nekvasila, který prohlásil, že podle jeho soukromého názoru těžba u jatek bude, protože kompetentním úřadům nebude nic bránit tomu, aby vydaly opětovně povolení k těžbě.

Opozice se snažila průběh jednání zvrátit i tím, že navrhla změnu územního plánu v této lokalitě, a to tak, že by zde po vytěžení písku zůstala vodní plocha určená k rekreaci. Tím by se hlavní důvod těžaře velice ztížil. Tomu totiž vůbec nejde o těžbu, písku má při mnohem menší spotřebě jinde ještě na řadu let a navíc v místech, kde je těžba povolena. Jde mu o to, na tom se shodli všichni přítomní, že by na ostatních plochách těžbu zastavil, urychleně vytěžil prostor u jatek a následně vydělal velké peníze na zavážce. Pokud by se návrhem opozice zavážka, jinak řečeno skládka, znemožnila, plánům těžaře by to zasadilo poměrně citelný úder a přitom by nemohl podnikat žádné právní kroky, například náhradu škody.

Místostarosta Nekvasil prohlásil, že tato změna územního plánu již není možná, že by ji nadřízený orgán stejně neschválil a přijetí územního plánu by se jen oddálilo. Domnívám se, a na příkladu třeba Jiřetína jsme to již zažili, že pokud by zastupitelstvo tuto změnu tvrdě prosazovalo, nakonec by se v územním plánu objevila.

Koalice opět zafungovala a tentokrát již šla vyloženě proti občanům města, pro návrh změny úp hlasovalo pouze sedm opozičních zastupitelů, jedenáct koaličníků bylo proti a dva se zdrželi. Za hlasitého nesouhlasu tolika přítomných občanů, že se do sálu zámku všichni ani nevešli, tak koalice poslední možnost legálního odvrácení těžby písku u jatek zamítla.

Naopak se vytvořila komise, která by měla jednat s Tapasem ve složení: Zástupce AK Nespala, Vávra, Nováková, Elsnerová, Přenosil, Brabec, Horák, Javůrek, Adámek. Komise vznikla za účelem narovnání smluvních vztahů mezi městem a Tapasem Borek. Podle mého názoru je tato komise dobrá tak akorát pro kočku. Těžbě v žádném případě zabránit nemůže a navíc, vezměme si jména- Právníci AK Nespala budou jednoznačně katapultovat veškeré návrhy na odstoupení od záměru těžit, ani to není v popisu práce komise, Vávra, Elsnerová, Nováková, Přenosil, to jsou všechno jména koalice, která torpéduje každou snahu o zrušení povolení k těžbě. A Javůrek? Nu, to je přeci ten, jehož jméno figuruje na oné neblahé nájemní smlouvě, a ten že by šel proti svému podpisu? Směšné! Ostatní jména jsou zástupci občanských sdružení, ale ani oni, dle mého mínění, nic nezmohou. Komise ani nemá jednat o odstoupení od záměru těžit, ale narovnat smluvní vztahy, tedy by se měla snažit o to, aby Tapas uhradil směšné nájemné za neoprávněné umístění bagru na smluvních pozemcích, před nabytím účinnosti platné smlouvy o nájmu. U milionářské firmy, dle výpisu uvádí zisk mezi 40 a 100 miliony za rok, to podle počtu vytěžených tun, nějakých pár tisíc nehraje vůbec žádnou roli.

Při zasedání zaznělo v diskuzi s občany mnoho výtek, všechny oprávněné, na adresu rady města. To vyprovokovalo místostarostku Novákovou k prohlášení. Tolik nenávisti k lidem z města, tolik arogance a pohrdání jsem za pětadvacet let působení v komunální politice ještě neslyšel. Pokud by někdo její projev nahrával, stálo by za to ho pustit do médií. Prohlásila, že pokud by ji někdo chtěl úkolovat nesmyslnými úkoly, rozumějte, čtenáři, zamezení povolení k těžbě, ze sálu odejde. „Vy jste sem nepřišli diskutovat, vy jste nás sem přišli popravit. Pro vás jsme jen šmejdi, zločinci v bílých límečcích, a proto jsem si ho dnes vzala i já. Naprosto odmítám tuto formu diskuze, nejsme proti vám, tak odmítám, abyste se tak chovali.“

Pozadu nezůstal ani místostarosta Nekvasil. Ve chvílích, kdy řídil diskuzi, nebral vůbec v potaz ani jednací řád města, pokud jej vůbec zná, ani zákon o obcích, kde se o diskuzích píše v několika odstavcích, ale dával slovo, komu chtěl bez ohledu na pořadí a bez ohledu na to, zda to byl občan nebo zastupitel s právem přednosti. Když jsem replikoval na slova určená mně, bez vyzvání, reagoval místostarosta Nekvasil slovy: „Pane Kapal, (popisuji doslova, tedy nikoliv v pátém pádu, nýbrž v prvním) vy můžete všechno, máte za sebou davy.“ Poděkoval jsem mu za uznání mé práce, ale později jsem si uvědomil, (známé je rčení o schodišťových vtipech), že jsem měl reagovat jinak. Kdybych byl pohotovější, odpovědět jsem měl toto: „Pane místostarosto, mýlíte se, nemohu vše, protože kdybych opravdu mohl vše, tak už jste, spolu s celou radou města, odvolán.“ Bohužel jsem tak pohotový nebyl.

Při otázkách občanů, kdy se dostal Nekvasil pod tlak, namísto odpovědi prohlásil, že není u výslechu a na otázky odpovídat nebude.

Ze způsobu vedení zasedání a především z hlasování opět vyplynul jeden jediný, zato však podstatný fakt, a to ten, že přítomnost opozice na veřejných zasedáních zastupitelstva je spíše jen symbolická, praktický dopad nemá žádný. Každý z návrhů opozice, byť by byl pro město, a tudíž pro občany sebelepší, je koalicí a priori zamítán. Opozice zkrátka neprosadí vůbec nic a jiné to až do konce volebního období nebude. Snad podzimní komunální volby tuto skvadru jednou pro vždy z města vymetou.     

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.