Město očima nezávislého člověka

Tisková zpráva

31.05.2013 11:46

Prvního června 2013 oslaví své sedmdesáté narozeniny významný český archeolog , historik a dlouholetý ředitel muzea v Čelákovicích , Jaroslav Špaček, v současné době nejvýznamnější kulturní osobnost města. V roce 2003 obdržel vyznamenání Artis Bohemiae Amicis  z rukou ministra kultury Pavla Dostála za cílevědomé přispění  k šíření dobrého jména české kultury.
  

Strávil většinu svého života  v  Čelákovicích jako odborný pracovník - archeolog, vedoucí a ředitel Městského muzea v Čelákovicích.  V letech 2001 -2010 byl místopředsedou Komise pro centrální evidenci sbírek MK ČR. Věnuje se ranému až vrcholnému středověku, je autorem výstav a expozicí mapujících pravěké osídlení a historii Čelákovic a okolí.
       V 70. letech za hluboké normalizace věnoval 11 let svého života rekonstrukci čelákovické renesanční tvrze, ve které dnes čelákovické muzeum sídlí. Má na kontě přes stovku prací, výstav a expozic, které se týkají především pravěkého a středověkého osídlení ve středním Polabí, mj. také pohřebišť s projevy vampyrismu nebo košíkářství. Za jeho vedení vzniklo z  čelákovického muzea jedno z významných i mimo hranice našeho státu proslulých odborných archeologických center. Jaroslav Špaček je stále aktivní. Např. v  posledních měsících vystupoval v České televizi jako historik v pořadech o rodokmenech slavných osobností.
V letošním roce byl navržen občany na Výroční cenu města Čelákovic.

Michaela  Petišková

 

Vše nejlepší a mnoho sil, Jaroslave Špačku

S Jaroslavem Špačkem jsem velice úzce spolupracoval po dlouhá léta v oblasti publikací o jeho významné archeologické, ale i muzeální činnosti. Byl jsem, v době mého působení v novinách, u všech jeho výstav a u většiny archeologických výzkumů a objevů. V tisku jsem obdivoval jeho úsilí včetně úsilí všech jeho spolupracovníků při vzniku všech dílů čelákovické kroniky a jeho práce jsem si neskonale vážil.

Byl jsem svědkem i toho, jak se proti němu postavila čelákovická radnice, byl jsem svědkem i toho, jak byl vyhozen z čela instituce, kterou vlastním úsilím vybudoval. Málokdo si uvědomuje, že jeho dítě - Městské muzeum Čelákovice se počtem sbírkových předmětů řadí mezi největší muzea u nás. A právě vzhledem k tomuto faktu jsem velice těžce nesl, jak se mu jeho milované město odvděčilo.

Jaroslav Špaček je dle mého mínění největší a nejvýznamnější osobností posledních desetiletí v Čelákovicích. Především jeho zásluhou se město ocitalo mnohokrát v televizních vysíláních a návrh občanů města na jeho ocenění jsem velice přivítal. Bohužel se u nás úspěchy neodpouštějí, a tak se vyskytují snahy vytěsnit Jaroslava Špačka z „jeho“ muzea natrvalo.

Pane Jaroslave Špačku, po celá léta si vás nesmírně vážím a považuji za čest, že se smím nazývat vaším přítelem. K vašemu jubileu vám přeji mnoho zdraví, sil a pevných nervů. Jste bojovník, věřím, že jím zůstanete i nadále.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.