Město očima nezávislého člověka

Tluchořova ODS v Brandýse n/L. připravuje zakázku za 280 mega

21.06.2013 16:42

a není to čisté. Na včerejším zastupitelstvu se stalo poprvé v novodobé historii, že opoziční zastupitelé na protest opustili jednací sál. Zakázka na odpadové hospodářství, spletená dohromady s úklidem města a údržbou veřejného osvětlení má být vypsána na 8 let a zadávací dokumentace je psaná na míru jediné firmě.

Téměř na den před rokem jsem zde uveřejnil úvahy nad hospodařením města v článku Korupce, korupce a zase korupce. Dnes se připravuje nová smlouva. Výhrady:

1. Na velmi dlouho dobu 8 let - přes 2 volební období. Délka smlouvy neodůvodněna.

2. Spojení tří nesourodých činností - odpadové hospodářství, čištění ulic, údržba veřejného osvětlení - zužuje možnosti konkurence a tedy omezuje počet možných uchazečů.

3. Zadávací dokumentace je psaná na míru současné praxi a firmě, kterou kritizujeme, společnosti AVE.

Na zastupitelstvu 19.6.2013 jsme proto vedli velmi dlouhou diskusi, jedná se o hospodaření města na mnoho let a výtky radě města měly svoje opodstatnění. Vždyť na přípravě zadávacích podmínek se nepodílely komise města, zastupitelé dostali podklady na poslední chvíli. A téměř za kriminální čin považujeme vypsání zadávacích podmínek ušitých na míru jediné firmě.

Ptáte se, kde jsou důkazy? Posuďte sami:

článek 7.7a – tabulka zaměstnanců a techniky zhotovitele, potřebné pro zabezpečení plnění předmětu smlouvy je přesně opsaná ze stávající smlouvy města s AVE. Jsou pouze vypuštěny značky aut. Je zde dokonce uvedeno i 5 zaměstnanců na údržbu zeleně na hřbitovech a na WC, přitom ve smlouvě se o WC nemluví

článek 7.6. - zhotovitel musí zajistit 400 m 2 zastřešené, zamykatelné plochy...... na území města !!!! Firma v 5 km vzdálené Toušeni, nebo Zápech je vyřazena ze soutěže. Proč podmínka na území města?

V zadávací dokumentaci postrádáme požadavek na kontrolu, respektive doložení, že požadované práce jsou skutečně odvedeny. Např. vážní lístky a provedení konečné fakturace podle množství skládkovaného odpadu. U strojního čistění požadavek na vybavení vozidel  GPS je, ale doložení výpisu o provedení práce nikoliv. 

Protestujeme proti nadměrným paušálům. Město zcela rezignovalo na kontrolu, zda se vymění jedna nebo 50 lamp veřejného osvětlení a platí paušální platby za údržby, resp. výměnu žárovek fixní částku, byť se nevymění ani jedna.

Nepochopili jsme a nebylo nám ani vysvětleno, proč se navýšil počet km ulic určených k čistění o 10 km. 

Naše argumenty rozhodily vládní sestavu ODS a TOP 09, takže přerušili projednávání a vyhlásili přestávku k poradě. Poté zatvrzele setrvali na názoru, že je vše v pořádku.

Pak jsme se od pana Hárovníka, majitele sro, které dokumentaci připravuje s lehkou arogancí dozvěděli, že do zadávacích podmínek nemáme co kecat, protože jen on je oprávněn. Vlastně ani starosta dříve podmínky neměl znát. Spadla mi brada. Erudici tohoto člověka, který zadávací dokumentaci na náměstí vypracoval tak, že musela být 2x měněna (a dostal pokaždé zaplaceno ?!) nechci vůbec hodnotit. Z rozpočtu města mu platíme ročně kolem milionu. To jsou důvody, proč jsem nehlasoval pro závěrečný účet za rok 2012.

Načetl jsem návrh vrátit zadávací dokumentaci radě zpět k přepracování. Hlasováním zamítnuto. Kolega Kváča navrhl o celé dokumentaci hlasovat po jménech (jde o 280 miliónů z kapes daňových poplatníků).  Zamítnuto.

Jediným řešením v tomto okamžiku bylo opuštění jednacího sálu. Nechceme být v budoucnu v této věci ani vyslýchání. A tak zastupitelé Huml, Kapal, Bíma všichni ČSSD, Čierná-Peterová a Benda oba NEZ a Kváča SZ opustili jednání zastupitelstva. 

Jsem na podivné praktiky tluchořovy ODS (je stále předsedou místní buňky) zvyklý. Podivné financování serverovny města, koupě pozemku od nemocnice za 38 miliónů, aby se z účetnictví nemocnice vypařily a další i zde popisované hospodaření není nic nového. Aktivity bývalého starosty Procházky NEZ s nákupy a prodejem pozemků byly také za hranicí morálky, přesto s ním v radě vládnou.  Účast TOP 09 na dnešních podivnostech je však zarážející. Otázka zní: "Kdo vlastní na území města halu 400 m 2, zastřešenou a zamykatelnou a pronajímá ji AVE?" 

Stanislav Huml

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.