Město očima nezávislého člověka

To, co trčí na Mariánském náměstí již přesahuje všechny meze

24.01.2013 15:06

Umístění volební kostky s portrétem Karla Schwarzenberga ve městě vzbudilo značnou nelibost u mnoha občanů a několik z nich se mi na toto téma i ozvalo.

Zatímco volební kostka v parku v Brandýse musela být, na podnět manžela zastupitelky Ivany Čierné – Petreové, odstraněna, na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi hyzdí krásné náměstí i nadále. V případě Brandýsa se tato obludnost odstranila z důvodu neexistence povolení dopravního oddělení PČR, které bylo nutno vzhledem k místu, v parku poblíž pošty, potřebné. Povolení chybělo, kostka musela pryč. Ve Staré Boleslavi toto ustanovení nemohlo být použito, protože obludná kostka dopravě nepřekáží, a tak tam trčí stále.

„Snažil jsem se, abych našel nějaký důvod, jak tento volební pomník odklidit z místa, které je pro náš stát symbolické, ale marně. Nechal jsem si předložit, spolu se starostou Přenosilem,  povolení o umístění na odboru rozvoje města, protože jsem předpokládal, že k tomuto umístění v památkové zóně bude potřeba i souhlas památkářů. Nemáme toto v příslušné vyhlášce o záboru veřejného prostranství specifikováno, mám na mysli zábory v památkových zónách města, a proto je to v souladu a nemůžeme ovlivnit odstranění této zrůdnosti. Prý je to normální volební kampaň a vše je tudíž OK.

Když se tak zadívám na sochu svatého Václava a tu „čistou tvář“ tohoto politika, tak se mi vyjevuje jakási symbolika o vztahu tohoto panovníka k Němcům. Že by se historie opakovala? Ustup Němci, hlavně ať je klid.“

Bohumil Javůrek, zastupitel města.

K dopisu byly přiloženy i fotografie a já je tudíž zveřejňuji. Jejich autorem je též Bohumil Javůrek.

A došel i další e-mail. „Jako rodilý staroboleslavák a patriot našeho města jsem do hloubi duše znechucen neurvalostí autorů tohoto díla, když si vůbec dovolili umístit ho na historické náměstí ve Staré Boleslavi. Jak to, že to vůbec bylo povoleno? Jestlipak by mohl být tento politik na kostce umístěn i na Staroměstském náměstí? Jistě ne, ale tady ve Staré Boleslavi, která je starší a pro vznik našeho státu snad ještě důležitější než Staromák, si to mohl někdo beztrestně dovolit?

Jako každá staroboleslavský patriot se spíše než ke svatému Václavovi kloním ke knížeti Boleslavovi. Byl to totiž právě on, kdo se za dlouhá léta vymanil z německého područí a za desetiletí své vlády založil stát, který je téměř totožný s dnešním. Proto mi umístění volebního monstra Schwarzenberga na Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi připadá jako výsměch.“

Mail byl podepsán, ale autor nechtěl být jmenován.

Už samotná kandidatura člověka, který o sobě, v době nastoupení do funkce kancléře k prezidentu Havlovi prohlásil, že se cítí býti Evropanem nikoliv pouze Čechem, či Švýcarem stejně jako fakt, že se po celá léta komunismu u nás ukrýval v klidu kdesi v cizině a přišel k nám až bylo po všem, navíc nikoliv pro pomoc České republice nebo Čechům, ale především kvůli svým majetkům, je pro mne naprosto nepřípustná.

A zpochybnění dekretů prezidenta Beneše a slova o tom, jak se Češi na Němcích provinili při odsunu, je pro každého, kdo má v rodině oběť nacistického řádění, čirý cynismus a výsměch.

Volební tým, který umístil kostku tohoto politika škodícího Čechám jak jen může, se do očí vysmál všem, kdo to se svou skutečnou a milovanou vlastí myslí doopravdy dobře. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.