Město očima nezávislého člověka

Tommi Holdingu se valorizovala odměna

26.08.2013 12:40

Správce bytového a nebytového fondu města, firma Tommi Holding s.r.o., má s městem uzavřenu mandátní smlouvu platnou od 1.1.1999 do 30.11.2013. Proto nyní probíhá výběrové řízení na nového správce tohoto městského fondu. S největší pravděpodobností, a to si troufám předpovídat, vítězem soutěže bude opět tato firma.

Mandátní smlouva má dnes již celkem čtrnáct dodatků, které byly podepisovány během doby trvání smlouvy. V dodatku č. 10, platným od 16.9.2009, se uvádí, že mandátní odměna za správu fondu byla stanovena na částku 82,75 Kč bez DPH za každou bytovou a nebytovou jednotku města za měsíc.

V článku V. mandátní smlouvy – odměna, se v bodu 4) uvádí: „K valorizaci odměny dojde vždy k datu 1.7. každého kalendářního roku v případě, že inflace bude podle vyhlášení Českého statistického úřadu dosahovat 3 a více procent.“ Státem uznaná inflace nyní dosahuje výše 3,3 % k datu 1.7.2013.

Vzhledem k uvedenému článku mandátní smlouvy se tak odměna Tommi Holding s.r.o. zvyšuje od 1.7. o 2,73 Kč, tedy na celkovou částku 85,48 Kč bez DPH za každou bytovou a nebytovou jednotku v majetku města, kterou firma spravuje, za měsíc. Do data 15. 9. 2013 by měl tento další dodatek ke smlouvě podepsat starosta města. Tato zvýšená odměna za správu se bude tudíž firmě vyplácet až do data 30.11.2013, kdy končí platnost smlouvy. Zdali se správcem městského fondu po výběrovém řízení stane opět Tommi Holding, teprve uvidíme.

Rada města, jak vyplynulo z předešlých zápisů, zvažovala, že by správu městského bytového a nebytového fondu město provádělo samo bez další firmy, a to svými úředníky. Tehdy dokonce rada města zadala místostarostovi Nekvasilovi úkol, aby tuto možnost prozkoumal.

Ten však následně doporučil radě města, aby si na správu městského fondu najalo opět soukromou firmu, a proto nyní bude probíhat výběrové řízení.

Zatím o jeho průběhu rada města neinformovala, ale vzhledem k datu do konce platnosti mandátní smlouvy s Tommi Holding již mnoho času nezbývá, a proto očekávám, že se o tomto problému co nevidět v zápisu z jednání rady města něco objeví.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.