Město očima nezávislého člověka

Toto jsou praktiky TOP 09

01.10.2013 11:47

Na veřejném zasedání zastupitelstva v Čelákovicích dne 25.9. zastupitelé odvolali z funkce místostarostu Miloše Sekyru (TOP 09). Po tomto kroku a dovolením nových představitelů města, o nichž bude zmínka později, na svou funkci rezignoval i starosta Josef Pátek (ODS). Jeho kroku následovali i další dva radní, Jarmila Volfová a Petr Studnička (Oba ODS).

Zastupitelé, u kterých vznikla obrovská názorová rošáda, poté zvolili do funkce neuvolněného místostarosty Milana Tichého (TOP 09) a ponechali ve funkci druhého místostarostu Bohumila Klicperu (PROČ), který se tak po čase opět dostal k moci. Zároveň byla zastupiteli uvolněna členka rady města Zdeňka Tichá (PROČ) a fakticky se tím stala jedinou uvolněnou fumcionářkou ve vedení města. Ostatní jsou neuvolněni. Funkce starosty obsazena nebyla. Chyběl totiž kandidát.

Důvodem této rošády, či spíše palácového puče, byl fakt, a objevilo se to před časem i v televizi a ve všech celostátních médiích, že byly zjištěny nedostatky při využití státní dotace na rekonstrukci čelákovického náměstí a město bude muset vracet část dotace v řádech milionu korun.

Při této příležitosti média zveřejnila i fotografie ze slavnostního uvedení zrekonstruovaného náměstí do provozu, na niž byl kromě starosty Pátka tehdejší hejtman David Rath a vedoucí krajského úřadu pro veřejné zakázky Johana Novotná, obyvatelka Čelákovic a zastupitelka města. Pravda, to se stalo ještě před vypuknutím aféry Rath, za kterou je bývalý hejtman dosud v koluzní vyšetřovací vazbě a soud dosud probíhá.

Místostarosta Sekyra tvrdí, že z jeho strany k žádnému pochybení nedošlo, ale že pochybení vzniklo právě na kraji a v příslušných krajských úřadech.

„Zdůvodnění mého odvolání za špatně zrealizovanou veřejnou zakázku na rekonstrukci čelákovického náměstí i nečinnost při řešení problematiky městského stadionu (tím vzbouření zastupitelé odůvodňovali jeho odvolání) musím striktně odmítnout. Jsou to pouze zástupné důvody. V obou zmiňovaných případech jsem postupoval s maximální péčí a nasazením,“ uvedl dnes již bývalý místostarosta Sekyra.

„Je nereálné, abych zůstal jako starosta sám jediným uvolněným funkcionářem města. Vše má své limity a lze zvládnout jen určitou agendu, nikoliv celý rozsah práce v takto velkém městě,“ zdůvodnil nutnost své rezignace bývalý starosta Pátek.

Upřesněme si současné vedení Čelákovic.

Starosta města – není obsazen. Nebyl jediný kandidát ochotný se této funkce ujmout.

  1. místostarosta neuvolněný – Milan Tichý (TOP 09)
  2. místostarosta neuvolněný – Bohumil Klicpera (PROČ)

Uvolněná členka rady města – Zdeňka Tichá (PROČ)

Člen rady města – Tomáš Janák (TOP 09)

Člen rady města – Luboš Rydlo (SNK – ED)

Člen rady města František Bodlák – (SNK – ED)

 

Z tohoto obsazení vyplývá, že čelákovičtí zastupitelé, ti kteří tento puč připravili a provedli, nemají dostatečné znalosti zákona o obcích, kde se mimo jiné uvádí, že rada města včetně statutárních zástupců musí mít vždy lichý počet, aby při hlasování nemohlo dojít k patu. Což ale v tomto případě zřejmě nehrozí, neboť všichni jmenovaní táhnou za jeden provaz a konečně se dostali tam, kam chtěli. Nicméně zákon toto složení rady města nenaplňuje.

Dle informací Brandýských novin z velmi dobře informovaných zdrojů připravil odvolání místostarosty Sekyry jeho stranický kolega a předseda MO TOP 09 Čelákovice Tomáš Janák, ale při zasedání zastupitelů nebyl schopen s návrhem na odvolání svého stranického kolegy vystoupit sám, takže jej zastoupil zastupitel Jaroslav Ryneš. Právě ten, který byl do zastupitelstva v roce 2010 zvolen jako nestraník na kandidátce ČSSD, stal se místostarostou, ale po čase jej zastupitelé odvolali, aby po čas mělo město pouze jednoho místostarostu a posléze se na tuto funkci dostal bývalý starosta Klicpera.

Podle ze tří zdrojů ověřených informací Brandýských novin se odvolání místostarosty Sekyry připravovalo již od května. Dne 3.5.2013 se z důvodu špatně legislativně ošetřené dotace kraje na rekonstrukci náměstí sešel předseda MO TOP 09 Čelákovice Janák s místostarostkou Brandýsa Novákovou, jako s představitelkou kraje TOP 09 a za vydatné pomoci předsedy MO TOP 09 Čelákovice Janáka, tlačila na Sekyru, aby veškerá dotační pochybení vzal na sebe, odstoupil z funkce a snad dokonce i ze strany. Důvodem nátlaku obou představitelů TOP 09 na svého stranického kolegu, bylo nepoškozování TOP 09 v příštích komunálních, ale i v současných parlamentních předčasných volbách tím, že TOP 09 bude iniciovat odvolání svého vlastního člena.

Miloš Sekyra tehdy všechna obvinění odmítl a z funkce neodstoupil s tím, že vinu na vracení peněz z rozpočtu města zpět do krajské kasy zavinil krajský úřad pro veřejné zakázky. A puč pokračoval. Nastala jednání TOP 09 s ostatními stranami v zastupitelstvu až se TOP 09 podařilo získat naprostou většinu zastupitelů, celých šestnáct. A při veřejném zasedání byl puč dokončen.

A tak odešli z funkcí z vedení města, dle mého názoru, dva nejlepší statutárové od roku 89, s výjimkou prvního starosty Čelákovic po změně politické orientace státu, Václava Špačka. V posledních komunálních volbách lidé odmítli stranu bývalého starosty Klicpery, stejně jako jeho tehdejšího místostarosty Rydla a radního Bodláka. Nyní jsou tito lidé ve funkcích zpět. Zásluhou ambicí jednotlivců a přikloněním se ke Klicperovi lidmi, kteří proti němu osm let bojovali, a to je pro řadu občanů města, jak vyplývá z diskuze na portálu města, naprosto nepochopitelné. Co je však diskutujícím pochopitelné, je rezignace Pátka, neboť si uvědomovali, že jako sám voják v poli by nic neovlivnil, ale nesl by za to plnou odpovědnost.

Praktiky TOP 09, kterými se v Čelákovicích dostala tato strana k moci, neboť vznikla jenom kvůli moci a vlivu, není ojedinělá. Před časem něco podobného provedla i v Brandýse – Boleslavi, kdy palácovým pučem odstranila z funkce místostarostku Ivanu Čiernou – Peterovou (SNK) a místostarostu Bohumila Javůrka (tehdy ČSSD) a namísto nich obsadila obě funkce členy TOP 09 Nekvasilem a Novákovou. Tehdy místostarosta Nekvasil prohlásil, že nešel do politiky, aby byl v opozici, ale aby získal funkci. Byl jsem tehdy u toho.

Oba případy jsou si podobné jako  vejce vejci. Rok uteče jako voda, lidé jak v Čelákovicích, ale v Brandýse – Boleslavi, by na tyto události neměli zapomínat.   

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.