Město očima nezávislého člověka

Transparentního účtu radnice se u nás určitě nedočkáme

13.01.2014 10:33

Stále více obcí a měst, v současné době jich je již několik desítek, zveřejňuje na internetu účet obce. Na oficiálních stránkách těchto měst je kolonka, na kterou si zájemce klikne a objeví se mu veškeré pohyby peněz na účtu obce.

Znamená to, že občané mohou vidět veškeré příjmy i výdaje obce, ale též i od koho peníze na účet přijdou a komu naopak obec platí včetně částek. Samozřejmě je tento transparentní účet ošetřen tak, že do něj nelze vstupovat, ale pouze jej prohlížet. Zastupitelstva, rady a vedení těchto obcí tímto způsobem veřejnosti ukazují, že nemají naprosto co skrývat, a pokud by se na účtu nějaké nesrovnalosti přece jenom objevily, musí je vedení obce či města tazateli vysvětlit.

Jaký je to rozdíl přístupu ke svým občanům – voličům vidíme na příkladu naší rady města a vedení města, které v zápisu z jednání rady města sice zveřejní, že byly uzavřeny nájemní smlouvy, ale kolik za pronajaté prostory město platí již zveřejněno není.

A důvod? Je přece zřejmý, současná rada města a vedení města nechce, aby jim občané tak říkajíc viděli pod prsty. Fakt, že utajováním všeho možného jenom zavdávají důvod k fámám, dohadům a spekulacím, našim vrcholným městským představitelům zřejmě vůbec nevadí.

Stejné to je i se zveřejňováním veřejných zakázek na tak zvaném elektronickém tržišti. Ani do toho se současným vládcům města nechce a raději se zuby nehty drží tajného seznamu firem, které jsou neustále v poptávkovém řízení obesílány a samozřejmě vždy jedna z nich veřejnou zakázku, a tudíž kšeft, získá. Stačí si projít jenom stavby za minulý rok a jasně vidíme, že se o zakázky pravidelně střídá několik firem. Žádná jiná, třeba lacinější, šanci nemá, protože ji nikdo neosloví. A tak se nabízí otázka, proč asi?

Doufám a chci věřit, že v letošních komunálních volbách zvítězí a do zastupitelstva se dostanou takoví lidé, kteří by rázně skoncovali s veškerým utajováním faktů před veřejností a skutečně by občanům města radnici otevřeli. Včetně elektronického tržiště na výběrová řízení při veřejných zakázkách či zřízením transparentního městského účtu, aby měl každý občan města možnost vidět, jak vedení města nakládá se svěřenými veřejnými financemi. Tato rada a vedení města by k těmto nejdemokratičtějším možnostem vedení města nikdy nesáhla.

Vladimír Kapal 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.