Město očima nezávislého člověka

Tři lži starosty Přenosila (ODS) o zavážce ve Staré Boleslavi

13.02.2014 12:44

Podruhé za 3,5 roku jsem s několika opozičními zastupiteli Brandýsa n/L. – Staré Boleslavi odešel z veřejného jednání zastupitelstva. Se mnou půlka sálu. Už jsem lži a aroganci starosty a jeho přisluhovačů nemohl vydržet.

Dva roky se dohadujeme o stanovisku a postoji města na těžbu písku a následné zavážce bordelem v prostoru U jatek, tedy louky kde kázal papež Jan Pavel II.  Padesát metrů od rodinných domků a na hranici historického města.

V roce 2011 jsme se na zastupitelstvu jednomyslně shodli, že stanovisko je negativní, tedy s těžbou v žádném případě nesouhlasíme. Pokud se nebude těžit, nebude ani zavážka, přesněji skládka.

Starosta Přenosil (ODS) pak v průběhu času podával Báňskému úřadu stanoviska – nesouhlasíme do doby výstavby obchvatu.

V roce 2013, když jsme se dozvěděli, že se chystá vydání souhlasného rozhodnutí, jsme se opět jednohlasně usnesli, že se město odvolá a vyjádří absolutní nesouhlas s těžbou.

Starosta Přenosil (ODS) pak selhal, když město se ani neodvolalo. V prosinci 2013 jsme se tedy opět jednomyslně usnesli (všichni zastupitelé), že mu ukládáme bezodkladně podat opožděné odvolání a vyjádření absolutního nesouhlasu a požádat o prominutí lhůty. Bezodkladně v podání starosty Přenosila (ODS) znamenalo víc jak měsíc a absolutní nesouhlas byl vyjádřen slovy:  „Nesouhlasíme do doby vybuzování obchvatu“. To nelze komentovat jinak než slovy – vytíráte si s námi i občany víte co? Promiňte náznak vulgarity.

Pískovnu jsme dnes 12.2.2014 řešili přes dvě hodiny. Pojďme na titulkové lži starosty Přenosila (ODS):

  1. Na dotaz občana, souhlasíte se zavážkou (skládkou) 50 m od našich domů? Odpověď -  nevěděl jsem, že se bude jednat o zavážku. O 15 minut později tentýž starosta bezelstně odpovídá: „Ano součástí projektu byla i zavážka a rekultivace území“.
  2. Na dotaz občana, proč do odvolání nebo stanoviska nenapsal jednoznačné odmítnutí, když pro to hlasoval v roce 2011 i v roce 2013 odpovídá – když se odvoláváte, musíte uvést relevantní důvody. Jsou na to vyhlášky a zákony, podle kterých jako starosta musím postupovat. Nu větší blbost jsem neslyšel a tak jsem se zeptal, jaké jsou to vyhlášky a zákony, které mu zakazují uvést větu: „Zastupitelstvo města jednomyslně odhlasovalo nesouhlas s těžbou a vyjadřují tím vůli občanů, kteří je volili.“ Odpověď ne vím, to tvrdí právníci.
  3. V prosinci 2013 jsme požadovali právní rozbor smluv mezi těžařem a městem s požadavkem vyhodnotit rizika výpovědi smluv. Zejména ta první, historická, podepsaná ještě Procházkou je pikantní. Vedení města se zavazuje ve všem vyhovět těžaři. Jako by nebyl na prvním a jediném místě pro zastupitele závazný zájem občana. Advokátům platí město víc jak milion za paušální služby ročně. Lhůty hoří, odvolání Báňskému úřadu bude rozhodnuto v řádu dnů, přesto nám starosta Přenosil (ODS) tvrdí, že na odsouhlaseném mimořádném zastupitelstvu 26.2.2014 nemůžeme mít k dispozici právní rozbor této smlouvy s dalšími dodatky (ty již podepisoval i on), protože od prosince bylo málo času. ODS a TOP 09 pak hlasuje proti návrhu opozice, aby na mimořádném zastupitelstvu byly vyhodnoceny i rizika z vypovězení této smlouvy a byl přítomen pracovník advokátní kanceláře.

Co jsme si zvolili, to máme. Jako nit se zastupitelstvem nesla podezření, kdo je uplacen, že tu zapomene, tu lže, tu nekoná, když konat měl, tu píše jménem města odlišné stanoviska, než jsou v závazném usnesení.

Na přímý dotaz, zda bude postižen těžař za tříleté protiprávní užívání pozemku pod bagrem, byla odpověď mlčení. Na dotaz, zda byla ohlášena stavba plotu kolem bagru na pozemku města místostarosta Nekvasil (TOP 09) odpoví nevím, já to nebyl.

To jsou řádní hospodáři města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

 

Stanislav Huml

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.