Město očima nezávislého člověka

Tři ulice bude rekonstruovat městu neznámá firma

04.02.2014 12:21

Plánovaná a dotací obdařená rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova už zná dodavatele. Bude jím společnost Porr a.s. z Prahy.

Po otevření obálek v otevřené soutěži se přihlásilo celkem dvanáct firem. A hodnotící komise musela řešit zapeklitý oříšek. Podle předběžného kontrolního rozpočtu na tuto akci, i se započítáním eventuálních slev v rámci konkurenčního boje firem o získání této lukrativní zakázky, by se měly nabídky firem pohybovat kolem 45 milionů korun.

Členy hodnotící komise překvapila nabídka společnosti Vodohospodářské stavby Teplice, která se do soutěže přihlásila s cenou 29,5 milionu korun. Podle odborníků by však tato cena na celou akci v žádném případě nestačila, a proto byla velice podezřelá. Vzhledem k tomu, že hlavním kritériem při podobných soutěžích je cena, stáli členové komise před problémem. Buď vyhlásit tuto společnost za vítěze soutěže, protože nabídla nejnižší cenu a riskovat eventuální problémy, nebo tuto nesmyslně nízkou cenu neakceptovat a riskovat tak potíže se správcem dotačních titulů.

Jelikož však zákon umožňuje, aby zadavatel požádal o doplňující informace a rozklad cen u jednotlivých položek a zároveň z důvodu nedodání veškerých podkladů několika dalších firem, rozhodla komise, že tyto firmy obešle dopisem a žádostí o vyjasnění. V případu teplické firmy pak požadovala rozklad cen u několika nejvíce podhodnocených položek. Zároveň komise stanovila, opět dle znění zákona, i datum a hodinu, do které musejí být odpovědi dodány.

Všechny firmy tuto povinnost splnily, až na jednu. A právě teplická firma, když měla například vysvětlit až neskutečně nízkou cenu za mezidepon, která se od ostatních lišila v řádu desetitisíců, na dopis naprosto vůbec nereagovala, a tak ji komise, zcela po právu, ze soutěže vyřadila.

Vítězem soutěže se tak s nejnižší cenou, a to 40.838.455,90 Kč bez DPH stala společnost PORR a.s. z Prahy. Tato společnost ve městě ještě nepůsobila, ale je známa z území Prahy, kde provádí několik velkých staveb.

Rada města návrh komise potvrdila a uložila starostovi města podepsat do data 25. 2. 2014 s touto společností smlouvy tak, aby práce, dle harmonogramu, na ulicích mohly začít už v březnu, pokud to ovšem dovolí počasí.

A důvod podezření komise nad neskutečně nízkou cenou? Uvedu příklad, který vše vysvětlí. V jiném městě se stala podobná věc, soutěž na budování kanalizace vyhrála společnost s neuvěřitelně nízkou cenou, radní ji vybrali a podepsali s ní smlouvu. Firma začala pracovat, vybrala celou vysoutěženou částku, ale práce nebyly ani v polovině a řízeně zkrachovala. Radní toho města museli sehnat další firmu, která práci dokončila, ale už bez dotace a za cenu, která v součtu překročila i nejvyšší nabídku v původní soutěži. A z tohoto důvodu bylo konání hodnotící komise velice odpovědné. Uvidíme, jak si s rekonstrukcí tří ulic tato zatím pro město neznámá firma, poradí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.