Město očima nezávislého člověka

Tři vizitky

16.06.2014 08:58

Před krátkou dobou nás sdělovací prostředky informovaly o sto pátých narozeninách britského občana Nicholase Wintona. Toho Člověka, úmyslně píši velké Č, který ač nebyl Čechem, zachránil 669 českých, převážně židovských dětí před odsunem do koncentráků. Tu svou úžasnou lidskost nikde neprezentoval a dodnes ji pokládá za samozřejmost. Jak víme, až po zveřejnění jeho skutku, britská královna tento jeho čin ocenila udělením titulu "sir". Vážila si jeho činu a právem.

Jednou ze zachráněných dětí je i Věra Gissingová, rozená Diamantová. Narodila se v Čelákovicích a jedenáct let, až do svého odjezdu - útěku - kdy byla rodiči poslána do Londýna, v tomto městě žila. Je autorkou mnoha knih a její knížka "Perličky z dětství" byla námětem pro natočení filmu "Síla lidskosti - Nicholas Winton". Svými knihami a přístupem k rodné zemi pomohla rozšířit povědomí o České republice a o Čelákovicích. Město Čelákovice (cestou zastupitelstva) ji ocenilo Výroční cenou města Čelákovic.

Jak odlišné hodnoty jsou uznávány naším městem, lépe řečeno některými zastupiteli, zvláště z ODS, oproti britské královně nebo městu Čelákovice. U nás byl na návrh Milana Nováka (veoucí odboru kultury a cestovního ruchu) oceněn čestným občanstvím Otto Habsburk. Na můj dotaz: Co by tomu řekli legionáři, byla odpověď - Ti už nežijí. Na to, co by tomu řekl TGM, jsem se již raději neptal. Odpověď byla jasná. O tom, co Otto pro naši republiku a naše město udělal, si můžeme nechat jenom zdát.

Je mi smutno z toho, jak se mnozí z ODS po usednutí na radnici změnili. Občané by si měli všimnout, kdo, s kým a jak zde pracuje pro šlechtu a pro církev. Že by to neviděli ani zastupitelé? Tomu nevěřím!

Fr. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.