Město očima nezávislého člověka

Trochu smutný příběh

29.06.2013 11:35

 Minulý týden skončilo zasedání zastupitelstva města protestním odchodem opozičních zastupitelů. Důvodem takto dramatického vyjádření nesouhlasu
bylo projednávání a odsouhlasení zadávacích podmínek výběrového řízení na odpadové hospodářství, úklid města a údržbu veřejného osvětlení po dobu 8 let, připravených na míru jedné firmě. Pochopitelně  firmě, která  nám tyto činnosti v současné době „úspěšně“ zajišťuje.
    
„Skvělá“ zimní údržba komunikací byla s nástupem jara a obzvlášť po nedávné vlně veder zapomenuta, ale jsou činnosti u kterých vidíme výsledky
po celý rok. Jako občana mne pochopitelně zajímá, jak se hospodařís penězi města, to je vlastně s penězi nás všech.

Bydlím ve Staré Boleslavi v blízkosti hřbitova a pravidelně tam také chodím  k  hrobům svých blízkých. Vím, že údržbu tohoto místa na základě
smlouvy zajišťuje firma  AVE CZ (  a ráda by zajišťovala na základě výše popsaného výběrového řízení dalších osm let ). A toho se docela děsím.

Vzhledem ke svému věku mohu porovnat stav před lety a nyní. V nedávné době byla sice vybudována nová hlavní cesta. Nepochybuji, že byla městu
řádně ( nebo spíše „ pořádně“ )  vyfakturována. Vím, že dříve byly cesty jasně definovány svým povrchem a ohraničeny obrubníky. Teď tomu tak
není. Tráva se dnes jenom seká a nikoliv odstraňuje, takže původní cesty již nejsou patrné. Například v původní dětské části hřbitova najednou
s hrůzou zjistíte, že šlapete po hrobech  a  marně se snažíte najít, kde asi vedla kdysi cesta ( před „ péčí“ společnosti AVE CZ ).

V loňském roce jedna naše spoluobčanka, paní Chlapcová, na ukázku vyčistila část cesty  v  urnovém háji. Názorně nám všem předvedla jak
má vypadat správná údržba hřbitovních cest. Bohužel, její práce nepadla na úrodnou půdu - nic se v péči o hřbitov nezměnilo.

Zajímalo by mne kolik platí Městský úřad za tuto „kvalitní“ údržbu našeho hřbitova a především jak je nastaven systém kontroly prováděné ( a hlavně
fakturované ) práce.

Představa, že v tomto duchu bude probíhat péče o hřbitov, v případě výhry AVE CZ ve výběrovém řízení, dalších osm let je pro mne noční můrou.

 

 

Jan Blažek
 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.