Město očima nezávislého člověka

Tutlat, tutlat, zveřejňovat co nejméně!

10.06.2011 15:02

Tímto krédem se řídí radnice pod modrou taktovkou ODS. Po celé minulé volební období se na veřejnost nedostala ani jedna jediná zpráva o činnosti různých komisí. Stejný systém utajování práce mnoha lidí, kteří v komisích pracují ve svém volném čase, zvolila radnice i v tomto volebním období. Jedinou výjimkou jsou zprávy z dopravní komise, kde působím. Ale i tak mi bylo zástupcem starosty Milanem Vávrou sděleno, že komise jsou poradním orgánem rady a tudíž se výstupy a doporučení radě města zveřejňovat nesmějí. Pouze se, podle Vávry, smějí zveřejňovat informace vzešlé z jednání rady města a z jejich zápisů.

V České republice se musíme řídit zákony, tak zní Ústava. Chod obcí a měst se řídí zákonem číslo 128/2000 Sb., tedy zákonem o obcích. V tomto zákoně se však nikde neuvádí ani jediný paragraf, ani jediné písmeno, které by zakazovalo(!) zveřejňovat závěry jednání různých komisí rady města či jednání výborů zastupitelstva. Zákaz zveřejňování informací z jednání komisí je tudíž nezákonný. Jedná se jenom o to, aby se občan nedozvěděl, jak moc se radní doporučením komisí řídí a jak moc na jejich názory a doporučení berou zřetel. Podle mých letitých zkušeností to vypadá, že zvolením občana zastupitele do rady města zároveň získá patent na absolutní genialitu a neomylnost. Nemusí brát, a ve většině případů ani nebere, ohled na práci komisí a odborníků v nich, byť sami o různé problematice často nevědí zhola nic. To je největší důvod neochoty radnice zveřejňovat výsledky práce komisí.

Vždy jsem byl, a stále jsem, velkým propagátorem co nejširší informovanosti veřejnosti. Všichni statutární zástupci města, radní i zastupitelé jsou placeni z daní lidí, tudíž jsou zaměstnanci lidí, a právě lidé by měli právo vědět vše, co jeho zaměstnanci za jejich peníze dělají a zda pracují opravdu v jejich prospěch. Tím, že se vedení města snaží o co nejmenší informovanost svých (de facto) zaměstnavatelů, ztrácí morální právo na to, aby stálo v jejich čele. V naší legislativě je i zákon číslo 106 – právo na informace a nejedná se jen o to, aby si občan vyžádal informaci na městském úřadě a patřičně ji zaplatil, toto právo má občan i na to, aby se informace o práci města dozvěděl z médií a bezplatně. A za toto právo se budu prát i nadále, stejně tak, jak jsem to dělal po řadu let. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.