Město očima nezávislého člověka

Tvůrci územního plánu neříkají pravdu

05.08.2014 08:07

Ve čtvrtek, 7. srpna se bude konat v zámecké kapli veřejné projednávání dosavadních změn v novém, rozpracovaném, územním plánu. Dle znění zákona měli občané města možnost podávat své připomínky jen do určitého data, po jeho uplynutí mají, holt, smůlu. Vycházím z toho, že se na mne obrací stále více občanů s tím, že na jejich námitky nebyl vůbec brán ze strany vedení města, ale ani tvůrců územního plánu, jakýkoliv zřetel. Zkrátka, na dopisy vedení města nereagovalo a nereaguje, úředníci si s občany například domluví schůzku na den, kdy jsou poté na dovolené, a tudíž nejsou přítomni.

Další záležitostí, a ta je o mnoho horší, je fakt, že na veškeré námitky úředníci odpovídají buď, že je zamítlo zastupitelstvo nebo je zakázali krajští úředníci. Pravda to není, je to lež! Zastupitelé měli jedno pracovní zasedání zpočátku tvorby nového územního plánu, občas se nějaká záležitost projednávala na veřejných zasedáních, ale to byly záležitosti vyplývající z jiných skutečností. Ani na jediném veřejném zasedání se zastupitelé nevěnovali výslovně námitkám a požadavkům občanů. Ani jedinkrát!

Navíc byli i zastupitelé vedením města, konkrétně místostarostou Nekvasilem, mystifikováni, a to když požadovali změnu územního plánu v oblasti výhradního těžebního ložiska u jatek, kde by bylo potenciální těžební území označeno, po vytěžení, jako vodní plocha, aby se zabránilo ještě větší zhovadilosti, nežli těžbě písku, a to skládce. Tehdy místostarosta Nekvasil prohlásil, že tato změna nelze provést.

Informoval jsem se u odborníků a ti mi sdělili, že až do konečného odsouhlasení celého územního plánu mohou zastupitelé navrhovat a odhlasovat jakékoliv změny a nikdo jim v tom nemůže zabránit. Není pravda, že by krajští úředníci zakázali nebo přikázali z moci nadřízeného orgánu určit statut nějakého území. Je to vše čistě v kompetenci města a především zastupitelstva.

Občané se též vedení města dotazovali, kdo vlastně podal návrhy na změny či stanovení statutu toho kterého území a nikdy jim nebylo odpovězeno. Jistě, protože tyto změny si navrhují vlivní městští úředníci sami, aniž by je kdy projednalo zastupitelstvo.

Územní plán ovlivní život občanů ve městě na velmi dlouhou dobu. Proto by měl být vypracován po důkladné a odborně vedené diskuzi s odborníky, ale i zástupci občanů, tedy zastupiteli. A to se neděje, aby se územní plán udělal tak, jak si kdosi vlivný přeje.

Ve čtvrtek na zámku budu. Dle znění zákona má zastupitel právo kdykoliv podat návrh na změnu územního plánu a zpracovatelé ji musejí řádně projednat a zaslat odůvodnění. A je lhostejno, zda kladné či záporné, ale poslat ho musejí. Jinak je celý územní plán nezákonný, tak se to uvádí v § 174 Správního řádu. Takže budu podávat několik námitek a návrhů a budu očekávat, kdy proběhne, v intencích Správního řízení, přezkumné řízení o všech jednotlivých námitkách zvlášť.

Pokud toto dodrženo nebude, budu nucen se obrátit na soud, aby posoudil, zdali byl územní plán vypracován dle zákona či nezákonně.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.