Město očima nezávislého člověka

U domů v Lipové ulici se vybuduje manipulační plocha

08.04.2014 09:10

Město hodlá opětovně vypsat poptávkové řízení na akci "Úprava manipulační plochy v ulici Lipové u čp. 1498 a 1499 v Brandýse." Opět se bude jednat o zakázku malého rozsahu.

Součástí těchto stavebních úprav bude vybudování železobetonových opěrných zdí, schodišť a ramp se zábradlím, bude se stavět pojezdový chodník v úrovni vstupů do komerčních prostor, které město pronajímá podnikatelům. Dále se zde vybuduje veřejné osvětlení celého prostoru a práce budou zahrnovat i vybavení prostoru mobiliářem, například lavičkami, odpadními koši či stojany na kola. Na místě současného asfaltového chodníku by měla být zeleň, to vše podle prováděcí dokumentace společnosti Atelier Promika.

Odbor územního rozvoje a památkové péče doporučil obeslat firmy ze seznamu rady města, jenž ovšem veřejnosti přístupný není, aby se náhodou veřejnost nedozvěděla, že se obesílají stále dokola tytéž firmy, aniž by některá další firma měla šanci se do soutěže přihlásit. Seznam je sice utajovaný, ale o faktu, že se obesílají stále tytéž firmy si již štěbetají i vrabci na městských střechách.

Celé výběrové, či lépe řečeno poptávkové, řízení je opakováno, protože na první pokus nevyšlo. Jmenována byla i hodnotící komise ve stejném složení, jako byla prve. Jsou v ní Ondřej Přenosil, Pavel Havlíček, Milan Mareš, Jiří Polák a Ing. Mika.

Jak je ze složení této hodnotící komise vidět, jsou v ní pouze lidé z radnice. Z řad zastupitelů, a nedej Bože dokonce z řad opozičních zastupitelů, je ve všech hodnotících komisích, zastupitelů jako příslovečného šafránu.  

Nabídky by již měly na město docházet, samozřejmě od oslovených a předem pečlivě vybraných firem a hodnotící komise je vyhodnotí dne 15. 4. ve 13 hodin.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.