Město očima nezávislého člověka

U domů v Lipové ulici vznikne manipulační plocha

05.03.2014 13:28

Rada města vypsala poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby Úprava manipulační plochy u domů čp 1498 a 1499 v ulici Lipová v Brandýse.

Jedná se o vybudování železobetonových opěrných zdí, schodišť a ramp se zábradlím, pojezdového chodníku v úrovni vstupů do komerčních ploch a výstavbu veřejného osvětlení pro celou plochu. Práce zahrnují i dodávku mobiliáře, tedy laviček, košů či stojanů na kola a zároveň se zde bude budovat zeleň namísto stávajících asfaltových chodníků. Vše se bude provádět dle prováděcí dokumentace Atelieru Promika na základě rozhodnutí stavebního úřadu. Práce by měly být provedeny v období března až července letošního roku.

Rada města rozeslala výzvu k podání cenových nabídek firmám dle seznamu firem, ovšem kterých firem se poptávkové řízení týká, je opět tajné. Rada města zároveň jmenovala i hodnotící komisi včetně náhradníků, tvoří ji J. Nekvasil, M. Mareš a J. Polák.

Předběžný rozpočet na akci, jak tomu obvykle u veřejných zakázek bývá, zveřejněn nebyl, a tak si na cenu za práci budeme muset počkat až do výsledků soutěže.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.