Město očima nezávislého člověka

U jatek vůbec nejde o písek, jde tam o skládku

20.02.2014 11:49

Jak je známo, bude se dne 26. 2., dle posledních dostupných zpráv, od 18,30 hodin, konat mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva s jediným bodem, a to projednávání právního rozboru znění smlouvy o pronájmu městských pozemků u jatek těžařské firmě Tapas Borek a její eventuální vypovězení. Opozice se snažila do programu jednání zařadit i bod právního projednání a eventuální vypovězení smlouvy o spolupráci města s Tapasem Borek, kterou se město zavázalo všemi legislativními prostředky vyjít těžaři vstříc. Tuto smlouvu podepsal ještě starosta Procházka. Nicméně tento bod projednávat koalice při návrhu nepřipustila. Bohužel.

Jednat se tudíž bude o eventuálním vypovězení pouze nájemní smlouvy. Je však potřeba, aby veřejnost znala všechna fakta. Před přibližně měsícem rada města projednávala žádost Tapasu Borek o prodloužení povolení k těžbě v prostoru mezi Probošťákem a Labem. Původní souhlas města totiž zněl, že v tomto prostoru bude těžba povolena do konce roku 2014.

Nyní těžař žádá o změnu termínu, a to nikoliv do určitého data, ale až do naprostého vytěžení tohoto prostoru. Jako důvod této žádosti těžař uvedl, že při enormním poklesu stavební činnosti vzhledem k dlouhodobé a hluboké recesi, rapidně poklesla poptávka po písku, a proto těžař nemohl prostor vytěžit v uvedeném čase. Rada města, pamětliva smlouvy o spolupráci, této žádosti vyhověla.

A při tom, že je tak ohromný pokles stavební činnosti, že je až o třicet procent nižší poptávka po písku, přesto těžař požádal Báňský úřad v Kladně o povolení k těžbě na dalším prostoru, u jatek. Na místě by byla otázka, proč žádá firma o povolení k těžbě na dalším prostoru, když ještě nemá vytěžen povolený prostor? Na co by potřebovala další písek, když po něm není tak velká poptávka?

Odpověď je naprosto jasná. Vůbec se nejedná o písek. Tam firmě klesly, a podstatně, příjmy. Musí si tedy zabezpečit příjem jiný. Podle mne, a nyní pouze spekuluji, neboť nemám v ruce jediný listinný či jiný důkaz, by po získání povolení k těžbě u jatek, firma okamžitě zastavila těžbu u Labe, přenesla ji k jatkům, aby po vytěžení mohla celý prostor, a není vůbec malý, nechat za ohromné peníze zavážet. Toto, podle mne, je hlavní důvod snahy získat povolení k těžbě. Skládka a ohromný zisk z ní.

Podle informace od majitelky pozemků v této lokalitě, byl kdysi proveden geologický průzkum a podle něj je zde velice nízká mocnost pískového ložiska. Mimochodem, to byl také důvod k tomu, že firma v návrhu projektu nehovoří o vzniku dalšího jezera a případné turistické a rekreační lokality, ale o nutnosti vytěžený prostor zavést a rekultivovat osázením stromů. Podotýkám, že jsem vycházel pouze ze sdělení majitelky pozemků, která s těžbou nesouhlasila. Nyní se ke mně dostala informace, že prý byl původní geologický průzkum zmanipulován a že je v této lokalitě mocnost pískového ložiska až sedm metrů, což prý údajně těžař tají, aby mohl prostor zavážet a vydělávat. Při takovéto hloubce eventuálního jezera by již působila samočistící schopnost vodní plochy a jezero by zde mohlo klidně být. Ovšem, pokud by opozice, spolu s občany, prohrála boj o nevydání povolení k těžbě.

Nemám v ruce ani jediný posudek, mám pouze dvě naprosto rozdílné informace, a proto budu požadovat, aby těžař nechal zpracovat další, tentokrát nezávislý geologický průzkum ložiska a dal jej k dispozici zastupitelstvu, pokud by spor vyhrál a těžit zde mohl. Protože samotná těžba, jak je uprostřed obytné zástavby zrůdná, by nebyla tak nebezpečná, jako následná zavážka. Nikdo by již nikdy nemohl zkontrolovat, co by se do země nacpalo za neřádstvo.

Takže v lokalitě u jatek vůbec nejde o potřebný písek, toho má nevytěženého v povolené lokalitě firma víc než dost, jde jen a pouze o zavážku, o peníze, a to bez ohledu na lidi, na životní prostředí, na zájmy města. Proto bychom měli povolení k těžbě a následnému zavážení prostoru všemi dostupnými a právně čistými způsoby zabránit. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.