Město očima nezávislého člověka

U nájmu Probošťáku uspěl až třetí zájemce v pořadí

09.05.2012 11:57

Dne 18. dubna uložila rada města místostarostovi Jiřímu Nekvasilovi, aby zahájil jednání s dalším zájemcem o nájem areálu u Proboštských jezer, Jakubem Studeckým.

O krachu jednání s předešlým zájemcem, firmou Adrenalinové sporty, panují nejasnosti a pochyby. Obě strany totiž tvrdí něco jiného. Zatímco místostarosta Jiří Nekvasil na jednání rady města prohlásil, že po zákazu provozu vodních skútrů na jezeře firma nejprve nájem odmítla a teprve později jej opět projevila, zástupce firmy tvrdí, že ihned po sdělení této skutečnosti, prohlásila, že zájem má i nadále a že na Probošťáku skútry tudíž provozovat nebude.

Kde je skutečná pravda se však asi nikdy nedozvíme.

Další, už třetí zájemce v pořadí výběrového řízení, Jakub Studecký, nabídl městu roční nájemné ve výši 200 tisíc korun a dalších 150 tisíc korun ročně nainvestovaných do obnovy a údržby areálu. Dne 23. dubna pak došlo k jednání místostarosty s vedoucí Odboru majetku města Fišerovou, při kterém se upřesnila původní nabídka, zejména pořadí a účel předpokládaných investic.

O jakých investicích a do čeho by se měly finance vložit, se v oficiálních materiálech rady města nepíše ani slovo.

Jakub Studecký byl informován při jednání o tom, že nájemní smlouva bude tentokrát uzavřena na dobu neurčitou, načež požadoval, aby tím pádem byla prodloužena výpovědní doba nejméně na tři roky tak, aby mohl realizovat bez větších rizik vložené investice. Bylo mu sděleno, že v případě schválení jeho nabídky, což se později radou města stalo, budou všechny podmínky obou smluvních stran zakotveny v nájemní smlouvě, kterou, jako obvykle, připraví AK Pejchal a spol.

Rada města se rozhodla, že areál u Proboštských jezer získá do pronájmu právě Jakub Studecký  a uložila vedoucí odboru majetku města, aby v návrhu smlouvy byly přesně stanoveny veškeré dohodnuté podmínky včetně zohlednění bezplatného využívání areálu při městských akcích a výkon rybářského práva. Starosta Ondřej Přenosil by měl mít smlouvu připravenu k podpisu nejpozději do dne 20. května.

O tom, jakým způsobem bude areál využíván, co všechno se bude muset opravit a na co se budou moci občané na Probošťáku těšit, v oficiálních materiálech rady města nebylo opět ani slovo a ani zastupitelé města žádné materiály neobdrželi.

V programech městských „vládních“ stran byl i bod otevřená radnice občanům města. Z materiálů vycházejících z rady města to však vypadá, že o otevřenosti se hovořit nedá. Občané se nedozvědí vůbec nic a i zastupitelé, kteří by chtěli o jednáních rady města vědět podrobnosti, protože v zápisech jsou pouze odkazy na přílohy k jednání rady města, by nemohli dělat nic jiného, nežli trávit na radnici mnoho dní.

A přitom by stačilo, aby i přílohy byly zastupitelům zasílány v elektronické podobě jako přílohy, a to tak, aby eventuelní připomínky mohli včas, opět elektronicky, uplatnit.

Současná praxe vypovídá o tom, že chod města fakticky řídí sedm lidí, a to správné není.

Jsou totiž obce a města, které elektronicky předávají zastupitelům veškeré informace, podklady a přílohy, které rada města hodlá projednat nebo projednala, ale to je u nás jenom nereálným snem.

Bohužel.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.