Město očima nezávislého člověka

U průplavu by mohla vzniknout marína

10.01.2013 12:30

Ze soukromé iniciativy investora vznikl nápad, že by mohla u plavební komory, staroboleslavští rodáci ji vždy nazývali průplavem, vzniknout marína. O co by šlo? O vybudování přístaviště pro soukromé jachty doprovázené zázemím.

Jednat by se mělo o prostor  mezi alejí do Houštky a stezkou podél průplavu. Jednání jsou zatím na samotném počátku, je nejprve nutno dojednat eventuelní výstavbu maríny nejen s městem, ale především s Povodím Labe, které počítá někdy v budoucnu s výstavbou druhé plavební komory v oblasti chráněného krajinného prvku Hluchov.

Jde o to, že Povodí Labe by bylo rádo, kdyby se vybudovala vodní cesta pro větší, říčně-námořní lodi do Hamburku, na což však současné plavební komory rozměrově nestačí. Před několika lety již Povodí Labe dojednalo v sousedních Čelákovicích výkup pozemků vedle stávající komory, zatím tam jsou zahrádky, aby byla možná výstavba druhé plavební komory.

Jde však zatím o hudbu velmi daleké budoucnosti, stát na tak ohromnou investici nemá a hned tak mít nebude. Nicméně se při jednání o výstavbě maríny v Hluchově u průplavu s touto eventualitou musí počítat. Podle mých informací by se však marína měla stavět tak daleko od plánované druhé komory, že by její výstavba ohrožena být neměla.

Jde však o jinou věc. Stezka podél průplavu je hojně využívána lidmi, kteří tudy chodí na procházky, venčit psy a dokonce se sem lidé opět začali chodit koupat. Obávám se, že jakmile by byla výstavba soukromé maríny povolena, lidé by opět ostrouhali, přes soukromý pozemek by chodit zřejmě nesměli.

Podobné plány na výstavbu maríny – přístaviště a přilehlého zázemí - měla již v minulosti firma, která kvůli tomu chtěla odkoupit pozemky kolem Probošťáku. Tehdy tento záměr zastupitelstvo velmi rozumně zamítlo, neboť mělo obavy, že by na Proboťák byl zamezen volný přístup.

Totéž chtěl na Probošťáku vybudovat i podnikatel Pavel Sůva, který šel ovšem cestou dlouhodobého pronájmu. Vzhledem k faktu, že od roku 2014 bude platit zákon, že nebude moci být jeden vlastník nemovitosti a druhý pozemku pod stavbou, zastupitelé o tomto problému jednali, což vedlo k tomu, že Sůva od pronájmu nakonec odstoupil.

Podle mých informací by i za tímto projektem mohl stát právě Sůva. Na můj dotaz, zda se opravdu jedná o něj, mi nebylo řečeno nic. Ani že se jedná o něj, ale ani to, že se o něj nejedná, pouze mi bylo sděleno, že se jedná o soukromého investora.

A v tomto případě mám oprávněné obavy, že by se výstavbou maríny u průplavu lidem znemožnil volný průchod podél průplavu až k Labi a do Houštky. Lidem se totiž stále omezuje volný pohyb a zákazů přibývá, jenom si vzpomeňte, kolik lidí se dříve ezdilo koupat na staroboleslavské Očko u Probošťáku. Nyní se k vodě nedostanete, soukromý majitel pozemků všechny vjezdy zavezl hromadami hlíny. Nečekalo by totéž v případě maríny průplavu? 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.