Město očima nezávislého člověka

Účelově se falšují zápisy z jednání zastupitelstva

23.08.2013 12:44

Dnes (23.8.) mi volal kolega opoziční zastupitel Kváča (SZ), který byl odhlasován jako ověřovatel zápisu z veřejného jednání zastupitelstva. Nezdálo se mu sdělení uvedené v zápisu, protože to, co tam bylo napsané, nikdy na jednání zastupitelstva neslyšel. Ani nemohl, uvedené věty tam totiž nikdy nepadly.

V zápisu bylo totiž uvedeno, prosím o shovívavost, neboť prezentuji po paměti telefonický rozhovor, protože jsem zápis ještě samozřejmě nečetl, že jsem urážel katolickou církev a její představitelku místostarostku Novákovou TOP 09). Lež, bohapustá a nestoudná lež!

Všichni občané, stejně jako slušní zastupitelé, si jistě pamatují, jak to tehdy bylo. Zopakuji to, neboť si to naštěstí pamatuji téměř doslova.

Projednával se příspěvek města na, dle mého názoru, pofidérní uskupení MASK. Jedná se o zapojení do tohoto svazku měst různých soukromých společností, které by na svou činnost dostávaly státní dotace, a to až do výše půl milionu korun. Rada města navrhla příspěvek města 3 koruny za každého občana. Ještě před hlasováním padl dotaz z řad publika, zdali z těchto příspěvků a pozdějších dotací budou placeni vedoucí členové tohoto uskupení, načež místostarostka Nováková musela přiznat, že ano. Nato navrhla místo sebe, aby prý nedocházelo ke střetu zájmů, do představenstva toho uskupení, zastupitelku Hajlekovou (KSČM). Byla odhlasována koalicí, opozice byla proti až na Bohumila Javůrka, který je nyní v zastupitelstvu sám za sebe. O tom, zdali i ona bude placena z dotací města a posléze státu, se již nehovořilo.

Poté právě Hajleková navrhla namísto tří korun za obyvatele, uhradit z rozpočtu města tomuto uskupení, ve kterém si dle mého názoru budou přihřívat svou polívčičku různé soukromé společnosti, celých pět korun za jednoho trvale hlášeného obyvatele města. Koalice, počtem dvanácti hlasů, toto nesmyslné navýšení samozřejmě odhlasovala.

A teď jsme u merita věci. Ptal jsem se místostarostky Novákové, zdali kromě její katolicky laděné Matice staroboleslavské, je v uskupení MASK také další soukromá společnost. Odpověď zněla, že v září bude valná hromada a na ní se mohou přihlásit všechny soukromé společnosti, které budou mít zájem. Svou otázku jsem zopakoval a zdůraznil, zdali v současné době je kromě její Matice v uskupení nějaká další soukromá společnost. Odpověď? Tato: „Ozval se známý odpůrce církve.“ Tedy já. Má reakce? Tato: „Nevadí mi Židé, černoši ani nikdo jiný, ale jsem ateista a kvůli nemravným církevním restitucím mi vadí katolická církev, a to tak, že velmi, neboť jsem zásadně proti tomu, aby se především kvůli katolické církvi zadlužily další tři generace. A proto znovu opakuji otázku: Je kromě vaší Matice v MASK v současnosti alespoň jedna soukromá společnost?“ Odpověď? „Ne.“

Toť vše. Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva jsou nahrávány na video. Již v minulosti docházelo k podezření, že je s těmito záznamy manipulováno tak, aby vyhovovaly načálstvu. Nikdy se toto podezření neprokázalo, neboť záznam není určen pro veřejnost, ale pouze pro potřeby rady města a vedení města, především kvůli zápisu. Koneckonců to prohlásil veřejně místostarosta Nekvasil (TOP 09, dříve KSČ).

K žádnému opakovanému urážení církve z mé strany tudíž nedošlo a ani nemohlo, urážky, na rozdíl od vedení města, které ze mne pomalu ztrácí nervy, nikdy nepoužívám, není to můj styl. Z tohoto zápisu tudíž naprosto zřetelně vyplývá, že vedení města zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva účelově falšuje, pozměňuje a lže.

Zastupitel Kváča dále sdělil, že s tímto zněním zápisu nesouhlasí a doporučí vedení města, aby mé vystoupení zapsalo přesně, dle videonahrávky. Uvidím, jak bude konečný zápis vypadat, ale pokud tam tyto lži zůstanou, obrátím se na orgány činné v trestním řízení pro lživé osočení, pomluvu  a urážku na cti.

Stejně jako ve sněmovně ztrácela TOP 09 nervy, když padla Nečasova vláda, především chemický Alí a ekonomický diletant Kalousek, naprosto stejně ztrácejí zřejmě nervy i jeho souputníci z téže strany Nováková a Nekvasil. Doufám a pevně věřím, že stejně jako nyní v předčasných volbách lidé tyto pseudostrany a pouhé výtahy k moci a penězům vymetou z politického života, stejně tak dopadnou i jejich souputníci v našem městě. Teprve pak by se občané mohli dočkat pravdivých a naprosto všech informací.

A ještě douška. Domnívám se, a jsem o tom skálopevně přesvědčen, že podobná uskupení, svazky a společenství, jsou jenom tunely na státní a městský rozpočet. Z dotací by byli nejen placeni různí představitelé či členové valných hromad, ale i akce těchto soukromých společenství. Jsem přesvědčen, že stejně jako já, při vydávání těchto novin, si vše hradím z vlastních prostředků, i když jsou určeny veřejnosti, všechny obdobné akce soukromých společností by neměly být pořádány ze státních, tudíž veřejných, peněz. Považuji to jen za další tunely na státní kasu. A potom se nedostává peněz na valorizaci důchodů, mateřských příspěvků a okrádají se i invalidé. A to jenom proto, aby se různí šibalové měli za státní peníze dobře, neboť i městské peníze jsou peníze získané od nás, od občanů tohoto tak těžce zkoušeného státu.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.