Město očima nezávislého člověka

Učitelé stojí za svým ředitelem

14.01.2014 12:39

V době školních prázdnin Brandýské noviny uvedly, že do nového školního roku bude vstupovat Základní škola Palachova bez několika učitelek, které ze školy odešly. Tehdy jsem požádal ředitele školy Jaroslava Kindla, aby se do novin k této situaci vyjádřil. Obratem jsem obdržel a zveřejnil v plném znění jeho vysvětlení celé situace a nastínění další činnosti školy včetně pedagogického obsazení. Tolik na uvedení problému ve škole.

Podle kuloárových informací, pravda nejsou perfektně ověřené, ale následující řádky dají tomuto tvrzení za pravdu, není situace ve škole dobrá. Tedy, alespoň, co se týká vztahu zřizovatele školy k řediteli. Má informace hovořila o tom, že je v radě města snaha o odvolání ředitele Kindla z funkce.

Zápis z jednání rady města ze dne 17.12. 2013 tuto informaci potvrzuje. Uvádí se v něm, že se zaměstnanci ZŠ a MŠ Palachova písemně staví za ředitele školy Jaroslava Kindla a nepřejí si jeho odvolání z funkce ředitele školy a tento dopis zaslali radě města. Zápis z jednání rady města více neuvádí. Jako obvykle. Ani o tom, kdo z rady města návrh na odvolání vznesl, ani o tom, jaké důvody ho k tomu vedly.

Informovanost občanů města je z pozice rady města velmi, ale opravdu velmi omezená a lze říci, že v citlivých bodech téměř nulová. Toto je jeden ze zářných příkladů, jak by informovanost občanů města vypadat neměla.

A přišly na řadu kuloáry. Podle nich je za snahou odvolat ředitele Kindla členka rady a místostarostka města, která má na starosti právě školství, tedy Nina Nováková. Takovou jsem dostal informaci. Důvody, které vedly ke snaze odvolat ředitele školy, se mi získat nepodařilo. Členové rady mlčí jako pověstný hrob, zápis je, jako každý předešlý, podroben tvrdé cenzuře, jen aby, proboha, nic důležitého neproniklo mezi lidi.

Uvidím, jak se celá situace vyvine a zdali se ještě nějaký další zápis z jednání rady města o tomto problému vůbec zmíní. Nicméně jsem se ptal několika rodičů dětí chodících do této školy, a i ti mi sdělili, že jsou proti odvolání ředitele. A naskýtá se další otázka, proč tedy ona snaha o odvolání? Že by další teplé místečko pro někoho známého? 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.