Město očima nezávislého člověka

Učitelky ze školy opravdu odcházejí

20.08.2013 13:31

Minulý týden jsem zveřejnil informaci o odchodu učitelek ze ZŠ Palachova. Zároveň jsem

e-mailem zaslal řediteli školy Kindlovi žádost o ověření a vysvětlení této informace, neboť jsem se, spolu s rodiči dětí z této školy, pozastavil nad tím, že náhle odchází takové množství učitelek, což není zcela běžné.

Ředitel školy Slávek Kindl mi odpověděl téměř vzápětí. Zde je jeho odpověď tak, jak jsem ji obdržel.

„Jedna nekvalifikovaná učitelka 1. stupně podala v průběhu května výpověď.

Jedna učitelka 1. stupně mi 3. července předložila – z mé strany neakceptovatelné – ukončení pracovního poměru dohodou. Poté podala výpověď.

Dvě učitelky 1. stupně mi 12. června předložily ukončení pracovního poměru dohodou (bez udání důvodu).

Jedné učitelce Aj jsem dal výpověď pro nekvalifikovanost.

Jedna dojíždějící učitelka 1. stupně, s pracovní smlouvou na dobu určitou (do 30.6.2013), avizovala již v březnu nabídku z místa bydliště.

Jedna nekvalifikovaná učitelka 1. stupně za mnou přišla 27. června s žádostí o ukončení pracovního poměru dohodou, neboť obdržela – pro ni výhodnější – nabídku z jiné školy.

Škola je pro školní rok 2013/2014 personálně zabezpečena, z hlediska kvalifikovanosti ještě lépe, než v předchozím školním roce.

Podrobnější informace jsem poskytl paní místostarostce Mgr. N.Novákové (a na vědomí též p. starostovi O. Přenosilovi a předsedovi školské rady p. P.Jedrníčkovi).

S úctou

Slávek Kindl

Panu řediteli ZŠ Kindlovi děkuji za opravdu promptní odpověď. Zaráží mne však fakt, že byť o této ojedinělé události vedení města vědělo, zastupitelům o tom nepovažovalo za nutné či potřebné sdělit ani slovo. I z tohoto případu je zřejmé, jak vedení města zastupitele bere vážně.

Zároveň bych byl velice rád, kdyby si tyto řádky přečetla i některá z ochozích učitelek a popsala důvody, které nejen ji, ale i ostatní učitelky k odchodu vedly. Pokud bych na

e-mailovou adresu uvedenou na titulní stránce novin informace z pera učitelek obdržel, okamžitě s nimi seznámím veřejnost.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.