Město očima nezávislého člověka

Ukončení opravy cyklostezky se prodlužuje

30.10.2013 11:18

Je všeobecně známo, že cyklostezku od Lázní Toušeň po brandýský jez, kde musejí uživatelé stezky vyjet na silnici, budovala firma Stavokomplet, stejně jako další část od ČOV směrem na Kostelec nad Labem. Již v době výstavby cyklostezky upozorňovali místní obyvatelé z Královic na fakt, že podloží cyklostezky není provedeno natolik důkladně, aby vydrželo téměř pravidelné zátopy. Navíc upozorňovali, že silné kořeny stromů, které byly pod povrchem cyklostezky ponechány, během času povrch nadzvednou, vytvoří se boule a později popraská. Tehdy bylo ze strany vedení města ujišťováno, že vše je v pořádku, že projekt počítá s každou eventualitou a cyklostezka bude moci být využívána bez problémů. Však byla také od samotného počátku velice hojně využívána.

Jenomže čas dal za pravdu starousedlíkům, kteří na břehu Labe prožili i šedesát let a jak řeku, tak i břehy dokonale znali. Nejprve se povrch cyklostezky začal vzdouvat, to ony podceňované kořeny, potom, letos v červnu, přišla vyšší voda. O žádnou povodeň na území města se nejednalo, Labe se sice naplnilo po okraj, ale ze břehů nevystoupilo a tudíž ani cyklostezku nezaplavilo. A přesto podloží nevydrželo. Část podloží se sesula do řeky, další části se po vymletí vody propadly, takže dne 11.9. 2013 rada města uzavřela smlouvu se Stavokompletem na akci Oprava Polabské cyklostezky po povodni.

Už samotný název akce skutečnosti neodpovídá, vždyť se vůbec nejednalo o povodeň, u nás Labe z koryta nevystoupilo, a pokud jsou prostředky na opravu čerpány z pojistky na cyklostezku, mohlo by to být příčinou šetření pojišťovny a město by mohlo mít problémy. Vzpomeňme na příklady z jiných měst, kde se později zjistilo, že povodeň u nich nebyla a kromě vracení vyplacených peněz tato města dostala i citelnou pokutu. Koneckonců je na katastru města umístěna měřící stanice Hydrometeorologického ústavu, která archivuje přesné záznamy.

Nicméně, smlouva mezi městem a Stavokompletem stanovila i datum, do kterého měla být oprava cyklostezky provedena. To datum znělo do 31.10.2013. Jenomže se to nestihne. Krásné říjnové počasí, spíše připomínající konec léta nežli podzim, způsobilo, že cyklostezka byla tak hojně používána veřejností, že firma opravu provést nemohla. Proto požádala o prodloužení termínu dokončení opravy cyklostezky a rada města jí vyhověla. Termín dokončení opravy nekvalitně provedené cyklostezky prodloužila do 29.11.2013. Uvidíme, zdali se to stihne.  

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.