Město očima nezávislého člověka

Umístění části parkovacích automatů je možná neoprávněné

07.11.2012 11:44

Dne 5. listopadu jsem zaslal starostovi města Ondřeji Přenosilovi do sekretariátu e-mail se žádostí o poskytnutí smlouvy mezi městem a Středočeským krajem na umístění parkovacích automatů na ulici Petra Jilemnického. Do dnešního dne jsem zatím ani smlouvu, ale ani odpověď neobdržel. Jako zastupitel mám právo na poskytování veškerých smluv, které město uzavře. Tak zní zákon o obcích.

O co šlo? Již několikrát se vedení města zmiňovalo o tom, že ulice Petra Jilemnického, stejně jako průjezd náměstím, vede po silnici II třídy č. 101 a jejím vlastníkem je kraj. Jestliže si umístí město, jakékoliv zařízení na nemovitost jiného vlastníka, a silnice nemovitostí je, je nutné, aby mělo s vlastníkem nemovitosti uzavřenu smlouvu o pronájmu této nemovitosti.

Pokud by totiž tato smlouva uzavřena nebyla, je umístění parkovacích automatů v rozporu s vlastnickými právy. Další mou otázkou bylo, komu vlastně patří pozemky na náměstí, vedle této krajské komunikace, zdali jsou, dle katastrální mapy, vyčleněny z komunikace nebo zdali jsou její součástí.

Kdyby vyčleněny nebyly a byly též v majetku kraje, jako součást komunikace, platilo by i zde o umístění parkovacích automatů totéž, jako v ulici Petra Jilemnického.

K tomuto dotazu mne vedla zkušenost stará několik let. V Mělníku byl umístěn na přejezdu vlečky ve směru jízdy na Litoměřice měřící radar se zabudovaným foťákem. Vlečka vedla do více než třicet let opuštěné továrny, vrata, uzavírající vlečku byla opatřena rezavým zámkem a více než třicet let tudy neprojel vlak. Na této vlečce nebylo umístěno bílé blikající světlo, tudíž zde měla být dodržována pouze třicetikilometrová rychlost, i když to byl logický nesmysl.

Vedení města začalo chtít od všech řidičů, a byli to naprosto všichni, pokuty za překročení rychlosti ve výši 500 Kč. Zjistil jsem, že i tato komunikace patří kraji a Mělník s ním neměl uzavřenou smlouvu o pronájmu, ale ani stavební povolení a kolaudaci stavby s radarem. Jak jsem zjistil u právníků, mělo tomu tak být.

Rozvířil jsem tehdy takovou mediální debatu, že záležitost řešil až Nejvyšší správní soud, který vydal usnesení, že pokuty byly městem vybírány neoprávněně a všem, kdož zaplatili a posléze město požádali, byly peníze vráceny. Tehdy tam došlo i k pochybení, že fotografie aut i s SPZ shromažďovala soukromá firma, která je posléze předávala městské polici, což bylo též nezákonné.

A právě z tohoto důvodu a na upozornění právníka, který mi i tehdy pomáhal, jsem vznesl na starostu města dotaz, jak to vlastně s umístěním parkovacích automatů je. Pokud bych měl pravdu a nájemní smlouva s krajem by nebyla uzavřena nebo by nebyla celá záležitost řešena jiným zákonným důvodem, byly by všechny peníze naházené do parkovacích automatů vybírány v rozporu se zákonem, neboť by samotné umístění automatů odporovalo zákonu.

Zatím jsem vyjádření neobdržel, ale jakmile mi odpověď od starosty přijde, mám na ni zákonné právo, zveřejním ji na těchto stránkách.

Lidé, občané našeho města se musejí řídit a dodržovat zákony, vyhlášky města a nařízení města, jinak budou sankcionováni. Město by mělo postupovat stejně, a to se v mnoha případech neděje.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.