Město očima nezávislého člověka

Unistav daroval městu pozemek

08.04.2013 10:32

Rada města dne 2.5.2012 projednala a doporučila zastupitelstvu přijmout dar pozemku od firmy Unistav ppč. 112/94 ve Staré Boleslavi o výměře 4.294 m2. Tento dar nebyl, dle zápisu z jednání rady města, vázán ze strany dárce na jakoukoliv podmínku. Jedná se o pozemek v lokalitě Mýtka, za staroboleslavským hřbitovem ve směru ke kasárnám, kde firma stavěla a staví řadu rodinných domků.

Zastupitelstvo tento dar dosud neprojednalo a tudíž ani nemohl být městem přijat. O darech městu musí ze zákona rozhodnout právě zastupitelstvo. Důvodem prozatímního neprojednávání byla nedostatečná výměra nabízeného pozemku. Dle územního plánu platného v roce 2012 větší část pozemku byla určena pro parkovou veřejnou zeleň, a to o výměře 3.700 m2. Menší část pozemku, přibližně 900 m2 pak byla určena pro občanskou vybavenost.

V letošním roce však již proběhly úpravy rozpracovaného nového územního plánu a na pokyn zadavatele, tedy města a určeného zastupitele, kterým je předseda finančního výboru Miroslav Emr, zpracovatel územního plánu provedl změnu vymezení ploch tak, aby budoucí využití části nabízeného pozemku umožňovalo pozemek využít pro občanskou vybavenost ve větší míře.

Tím, že se změnily podmínky územního plánu ve prospěch občanské vybavenosti, může zastupitelstvo dar přijmout. Z tohoto důvodu rada města opětovně dar pozemku od firmy Unistav projednala, přijetí daru odsouhlasila a na příštím veřejném zasedání zastupitelstva doporučí přijetí daru.

Vzhledem k tomu, že pod pojmem občanská vybavenost je zahrnuta například výstavba mateřské školky, obchodů nebo služeb, je již předem zcela zřejmé, že zastupitelé dar přijmou, neboť v tak velké aglomeraci rodinných domků, kde se nacházejí vnitřní komunikace, autobusová zastávka, je občanské vybavenosti více než třeba.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.