Město očima nezávislého člověka

Úprava zastávky v Královicích se rozjíždí

29.07.2013 14:51

Dlouho plánovaná, mnohokrát diskutovaná a částí veřejnosti i odmítaná úprava autobusové zastávky v Královicích začíná mít zřetelnou podobu. Prvním krokem k započetí prací je vypsání poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele této akce, kterou posvětila rada města na svém posledním zasedání.

V rámci této akce se stávající zastávka opraví, přesune se blíže k centru města a upraví se její výškové uložení nad stávající úroveň komunikace. Zastávka bude po úpravách o 17 centimetrů výše nad silnicí. Na zastávku se připojí nově vybudovaný chodník, který bude u domu čp. 1788 ukončen nájezdem.

Zároveň bude přemístěn i nevyhovující přechod pro chodce, a to blíže k ulici Antonína Bečváře, čímž by měl být bezpečnější. Bude vybudován bezbariérově a vybaví se speciálním nasvícením. Tímto opatřením by se měla zároveň zvýšit bezpečnost vystupujících cestujících z autobusů. Upravovat se bude plocha o celkové výměře 323 m2.

OÚRPP zároveň doporučil radě města obeslat v poptávkovém řízení pět firem z neveřejného seznamu, z nichž vzejde vítěz, který bude akci během letošního srpna až listopadu realizovat.

Někteří z místních občanů však argumentují, že všechna tato opatření bezpečnost nezvýší, ale naopak zhorší, a proto navrhovali, aby se autobusová zastávka i přechod pro chodce nechaly tak, jak jsou nyní. Tyto hlasy však vyslyšeny nebyly.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.