Město očima nezávislého člověka

Urážky, lži, vyhrožování, to jsou argumenty internetových diskutérů

29.01.2013 17:19

Na těchto stránkách byla zpočátku povolena diskuze. Na slušnou a rozumnou argumentaci politických odpůrců nebo jenom lidí, kteří měli a mají jiný názor nežli já, jsem pokaždé odpovídal a snažil jsem vysvětlovat mé postoje i argumentaci.

Jenomže po nějakém čase diskuzní fórum ovládlo několik jedinců, kterým se nejednalo o střety názorů, argumentů a postojů, svou hloupost, omezenost a lze říci i stupiditu, projevovali záplavou sprostot, urážek a nadávek. Diskuzní fórum skončilo. Slušné  čtenáře jsem požádal, aby mi posílali své názory a otázky či nesouhlas mailem. A zároveň jsem je požádal i o sdělení telefonního čísla, abych si mohl ověřit, že se jedná opravdu o uvedené pisatele.

A ejhle, ti, kteří zaplavovali fórum sprosťárnami, se náhle a napořád odmlčeli. Pokud byli anonymní, psali jak o život své zlobyplné urážky, jakmile by ale měli odhalit svou pravou totožnost, odvahu ke sprosťárnám nenašli.

Těm, kdož chtěli diskutovat slušně, byť se mnou zásadně nesouhlasili, jsem vždy dal prostor a odpovídal jim. A právě toto budu dělat i nadále.

Dnes dopoledne jsem umístil článek o fašizující se pravici i na idnes. Diskuzi jsem povolil. Pravda, čtu ji jen velice zřídka, protože to, co se dělo na mých novinách, děje se i tam. A v daleko větší míře.

Na můj článek se snesla vlna hnusu. Na druhou stranu však obdržel velmi vysoké hodnocení. Tak kde je ten rozpor? Ti, kdož klikli na souhlas, nepsali. Ti, kdož nadávali, a mnohdy velice sprostě, jsou z řad právě těch, o kterých jsem v článku psal. Podle slohu jsem usuzoval, že jsou to převážně lidé mladí, okouzlení šlechtickou krví a jsou to právě ti, kdož jakýkoliv jiný názor odmítají, aniž by znali historii, souvislosti. Řídí se svým dogmatem, o nic jiného se nejedná.

My jsme ti, kdož mají ten jediný správný názor, my jediní máme pravdu a každý, kdo si dovolí projevit názor jiný, je nepřítel. A je ho nutno zakopat do země, ubít nadávkami a sprostotou. A nejlépe by bylo  zničit ho nadobro, aby už názory, které nekorespondují s jejich pomýleným a zmanipulovaným povědomím, nemohl nikdy prezentovat.

Jenom mne přesvědčili o tom, že jsem měl v článku pravdu. Z takovýchto mladíků, hloupých a zmanipulovaných, se kdysi, před lety, rekrutovali příslušníci Hitlerjugend, SAmanů a později příslušníků SS. U nás, v Sudetech, pak houfně vstupovali mezi ordnungy, kteří české obyvatelstvo ještě před Mnichovem vyháněli z domů, zapalovali je, bili a mnohdy i zabíjeli.

To vše způsobil nikoliv Karel Schwarzenberg a jeho mediální masáž mladých, kteří se k němu masově přidávali, okouzleni jeho šlechtickým titulem a modrou krví, ale je to zásluhou zfašizovaných médií, které slouží cílům jiných států, nikoliv toho našeho. Karel Schwarzenberg a jeho tým pouze využil nově vzniklé páté kolony.

Však také sklidil velké uznání jak v německých, tak rakouských novinách za názor, že by se měli zrušit dekrety prezidenta Beneše. A to mladí, kteří  v pětasedmdesátiletém člověku se šlechtickým titulem, opravdu viděli pankáče, neviděli. Neznají historii, nic podobného nikdy nezažili, povětšinou se sami ještě ani neživí.

Obávám se, že zvolením Zemana za prezidenta tento hon na slušné lidi neskončil. Obávám se, že fašizoidní média budou ještě zavileji útočit na vše demokratické a především levicové. Mám strach, a z reakcí těch mladých hlupáků to zřetelně vyplývá, že budou prosazovat ještě úporněji a krvelačněji tezi, že jen ultrapravicová politika je demokratická, každý jiný názor bude podle nich zhoubný.

A mám obavy, aby se ti médii zmasakrovaní mladí nepustili do vytloukání oken, do bití jinak orientovaných jedinců, zkrátka, mám obrovský strach, že se bude vracet počátek třicátých let v Německu.

Diskuze pod článkem mě o tom jenom utvrzuje.

Vladimír Kapal    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.