Město očima nezávislého člověka

Úředníci mají občany vysloveně na háku

17.04.2014 10:27

Po zjištění zvěrstva, které se děje při výstavbě pokračování výstavby protihlukového valu Na Panském, zaslal poslanec a zastupitel Stanislav Huml dopisy, spolupodepsané mnou, na všechny instituce, které mají s tímto jevem co do činění. Po mlžení, nepravdách a výsměchu občanům ze strany stavebního úřadu, došla i odpověď z odboru životního prostředí. I tam totiž došel dopis dvou zastupitelů, kterým leží, na rozdíl od námi všemi placených městských úředníků, tato obec na srdci.

Nejprve je však nutno upozornit na jeden velice důležitý fakt. Vedení odboru životního prostředí se nachází na detašovaném pracovišti brandýské radnice, a to v objektu bývalého okresu na Náměstí republiky v Praze. Pracovníci tohoto odboru včetně jeho vedoucího Vlastislava Horáčka žijí v Praze a naše město vůbec neznají, o všem rozhodují od pražského stolu. Ano, i takové paradoxy existují v našem městě. A tito lidé poté rozhodují o životě nás všech.

Odpověď vedoucího odboru životního prostředí Horáčka na dotaz, zda o dění Na Panském vůbec ví, nemá smysl zveřejňovat celou a doslova. Jsou to jen obvyklé mlžící bláboly úředníka odkazující se na různé zákony a vyhlášky, aby nakonec vůbec nic nevyřešil ani nesdělil. V dopise uvádí, že se dne 15. 4. 2014 konalo Na Panském místní šetření a zjistilo se, že výkop nesouvisí s rozhodnutím vodoprávního úřadu OŽP ze dne 25. 4. 2013, kterým byla povolena stavba vodovodu a splaškové kanalizace. Odbor životního prostředí z Prahy onoho 15. 4. právě objevil Ameriku!

Všichni lidé z okolí, snad i z celého města, velmi dobře vědí, že výkopy na místě budoucího protihlukového valu nemají, ani nemohou mít, naprosto nic společného s výstavbou vodovodu a kanalizace na tomto území. Stejně tak všichni víme, na rozdíl od pana vedoucího úředníka, že se nejedná o nic jiného, nežli o prachy. Dále se vedoucí pražského OŽP sáhodlouze rozepsal o pomínkách při výstavbě valu, o podmínkách a zákonné kontrole materiálu do valu ukládaného, ale i o tom, že pokud by Stavokomplet nesplnil zákonné normy skládkování, bylo by s ním zahájeno správní řízení.

Doporučoval bych vedoucímu OŽP, aby si vzal motyčku a prokopal se na stávajícím valu trochu do hloubky. Za prvé fyzická práce prospívá zdraví a za druhé by objevil, co se vlastně ve valu skrývá, a to i přes naprosto stejné znění zákonů a kontrol a podobných nesmyslů. Objevil by tam to, co jsem osobně viděl, a se mnou spousta Staroboleslaváků, že jsou ve valu zahrnuty kusy betonu, spousta plastů, dokonce nějaké plastovové soudky, celé kusy silničního asfaltu, igelity, železné a plechové odpady, zkrátka je tam naprosto vše stejné, jako na skládce na Borku, odkud pořídili aktivisté dokumentární fotografie. To vše jsme my, lidé z města, viděli. Možná by to měl vidět i vedoucí OŽP, ale ono se z Prahy Na Panské nedohlédne.

Dále v dopise vedopucí OŽP uvedl, že odbor vyzval Stavokomplet, aby předložil ke kontrole vedenou evidenci odpadů, veškeré údaje o nich a dokonce rozbor uskladňované zeminy. Už někdy někdo někde zažil, aby si firma sama na sebe upletla bič? Od vedoucího odboru jsou to jen řeči starého zbrojnoše, nic jiného, aby lidem a nám, dvěma zastupitelům, co poslali dopis, zavřel ústa. Proč se neřeší podstata věci? Kdo povolil kopat, odvážet a zřejmě i prodávat písek? Kdo povolil do jámy ukládat odpadní sajrajty? Toto by měly řešit příslušné úřady! A nikoliv jejich nesmyslné žvásty.

Pokud by úřady opravdu chtěly zjistit pravdu, pak by musely konstatovat, že se nikde o kopání a odvozu písku, ani o zavážení hluboké jámy, v projektu nehovořilo, že se jedná o nepovolenou činnost jen za účelůem zvýšení zisku. Jenomže pravdy se od těchto úřadů občan nikdy nedozví. Díky, nechci vás, páni a dámy úředníci, pokud vaše práce vypadá, jako v tomto případě, nechci vyhazovat své peníze do vzduchu za úředníky, kteří nikdy nepomohou lidem, ale naopak, jdou vždy proti nim. Nejlépe pro město, pro lidi v něm žijící, by bylo, kdybyste ze svých úřadů odešli a na svá místa pustili ty, kteří by za své město a své občany opravdu bojovali.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.