Město očima nezávislého člověka

Úředníci si nemohou přivydělat – projekt končí

06.08.2013 13:26

O přijetí projektu Město pro lidi, který byl už ve své podstatě nesmyslný, neboť za peníze města měl radit vedení města a úředníkům jak komunikovat s občany, ale i další nesmysly, rozhodla většina městské vládní koalice. Už při tomto hlasování jsem byl proti, protože jsem celý projekt považoval pouze jako výdělečný podnik pro některé úředníky a vedení města. Kromě toho jsem na projektu neshledal nic, co by přinášelo něco pozitivního pro občany města.

A pozdější skutečnost mi dala za pravdu. Posuďte sami. Projekt v počáteční fázi, kdy se o jeho přijetí v zastupitelstvu hlasovalo, počítal s tím, že se do něho zapojí i úředníci radnice. Mělo se jednat o část, která se nazývala Práce na optimalizaci procesů úřadu a zpracování kompetenčního modelu. Celkový rozsah hodin práce úředníků čítal 2.359 hodin. Za to měli úředníci formou dotace dostat, mimo svůj běžný plat, samozřejmě, celkem 432 tisíc korun. Bezmála půl milionu, pěkná sumička, že?

Jenomže v době, kdy město podávalo žádost o zařazení do programu a poskytnutí dotace, se, dle vyjádření radnice, dramaticky změnily podmínky zapojení úředníků a zaměstnanců radnice do projektu. Tehdy se uvedlo, že celkový úvazek za zaměstnance u příjemce dotace nesmí přesáhnout hodnotu 1.00. Tím pádem jsou fakticky z plateb z dotace vyloučeni právě zaměstnanci – úředníci radnice.

A tak se naskytly tři možnosti. Tou první z nich bylo to, že se v projektu bude pokračovat s tím, že úředníci by na něm pracovali zadarmo, tedy jen za stanovený plat, nebo je bude muset město platit ze svého rozpočtu.

Druhou možností by bylo požádat poskytovatele dotace o podstatnou změnu projektu, aby byli úředníci opět placeni z dotačních peněz. Jenomže to by znamenalo zapojení vybraných zastupitelů na pozice odborných pracovníků pro procesní řízení v celkovém rozsahu 600 hodin a zřízení dalšího pracovního místa – zpracovatel akčního plánu rozvoje města a převedení zpracování kompetenčního modelu z kapitoly služby do kapitoly osobní náklady městského rozpočtu. Prakticky by to znamenalo, že ti zastupitelé, kteří by se práce na projektu zúčastnili, by museli být i placeni, a to z rozpočtu města.

Třetí možností byla ta nejjednodušší. Celý projekt odtroubit a jít od toho. Rada města se podrobně zabývala všemi možnostmi a dospěla k názoru, že celý projekt město ukončí k datu 31.7.2013, a to se též stalo.

A co z toho všeho vyplývá? Pokud by dotace obnášela i navýšení příjmů úředníků radnice, tedy mimo městský rozpočet, v naprosto zbytečném a nesmyslném projektu by se pokračovalo. A to neznáme, kolik by do projektu muselo město vložit svých peněz.

Ale pokud by město mělo úředníky platit ze svého nebo za určené zastupitele, to se už radním nelíbilo, a proto celý projekt velice správně odtroubili.

Z celého případu je vidět, za  jaké nesmyslnosti EU utrácí peníze, které do jejího rozpočtu povinně musejí všechny členské státy posílat. A jsou to peníze nemalé. Zbyteční a přebujelí úředníci v Bruselu, a je jich tam přes 4.000, vymýšlejí hlouposti, které stojí obrovské peníze, jen aby svůj úřad opodstatnili.

Ještě, že radní od tohoto nesmyslu odstoupili.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.