Město očima nezávislého člověka

Úřednické zkratky lidem nic neříkají

28.10.2012 11:34

V zápisu z jednání rady města ze dne 10.10.2012 se uvádí, že byla vyhodnocena nabídka z dvanácti uchazečů na provedení akce „Revitalizace sídliště Na Kloboučku, etapa II. Nejnižší nabídku, 9.195.092,14 Kč, zaslala firma TAQ a byla vybrána.

K podpisu smlouvy o dílo by mělo dojít nejpozději do 15.11.2012. Zápis už ale neuváděl, o jaké práce se na sídlišti konkrétně jedná, ostatně jak je to u naší radnice zvykem. Rozsah prací je uveden v neveřejné příloze zápisu.

O týden později, tedy dne 17.10.2012 se v zápisu z jednání rady města objevila zpráva o dalším výběrovém řízení, tentokrát na uzavření mandátní smlouvy s další společností, a to na služby BOZP na stejnou akci, tedy na rekonstrukci sídliště Na Kloboučku. Tentokrát město zaplatí částku 40.022,40 Kč včetně 20 % DPH.

Doba plnění této smlouvy byla stanovena na dobu určitou, a to nejpozději do data 31.3.2013.

Zápis, což je oficiální výstup města z jednání rady, opět neuvádí, o jakou práci či službu se vlastně jedná. Byla uvedena pouze nikomu nic neříkající zkratka BOZP.

Vzhledem k obrovskému počtu zkratek, používaných v zápisech z jednání rady, se veřejnost nic nedozví, i když si na oficiálních stránkách města zápis z jednání rady nakliká. A nejenom, že tyto zkratky nic neříkají veřejnosti, neříkají nic ani zastupitelům. Jakákoliv kritika této praxe je odbývána tím, že zastupitel má přece právo si na radnici zavolat a zjistit si, co která zkratka znamená, stejně jako občan.

Domnívám se, že tento přístup vedení města je chybný. Jak by se asi tvářili zaměstnanci radnice – úředníci, kdyby jim denně volalo sto, dvě stě lidí se stejnou otázkou? Asi by moc nadšení nebyli. A proto se domnívám, že by se v oficiálních výstupech, kterými zápisy z jednání rady jsou, podobné nicneříkající zkratky neměly vyskytovat. Namísto nich by se mělo zcela jasně a česky uvést o jakou službu se jedná, aby daňový poplatník věděl, na co jsou jeho peníze používány.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.