Město očima nezávislého člověka

Už dnes bude znít od Probošťáku rocková hudba

18.08.2012 13:13

Nájemce areálu u Proboštských jezer a zároveň letního kina v Houštce Jakub Studecký požádal radu města na jednání 8.8. o povolení veřejných hudebních produkcí. Již dnes, tedy v sobotu 18.8. se bude v areálu na Probošťáku konat akce Rock na Probiku. 

Jakub Studecký očekává návštěvu cca 200 lidí a slíbil, že akce bude ukončena ve 24 hodin.

Zároveň radu města požádal o povolení na další akce. V letním kině v Houštce by se měla konat dne 31.8. akce Prago Union, tedy opět rocková produkce. Tato akce, kde se čeká hodně lidí, by měla, dle návrhu nájemce letního kina, protáhnout až do pěti hodin ráno. 

Další akce by se měla konat o víkendu 7.9. na Probošťáku, a to Rock a Latina, přepokládá se návštěva přibližně dvou stovek lidí a koncert by měl trvat do půlnoci. Jak to ovšem dopadne nikdo neví, protože již den následující, tedy 8.9. se bude na Probošťáku konat Zumba festival, kde se očekává až tisícovka lidí. Ten by měl trvat až do čtyř hodin ranních. 

Rada města však Jakuba Studeckého informovala, že dle rozhodnutí RM (zápis z jednání dne 18.7.2012), veškeré hudební produkce v letním kině v Houštce musí být ukončeny nejpozději v jednu hodinu po půlnoci a za předpokladu dodržení dalších souvisejících zákonů a vyhlášek. 

Odbor kultury a cestovního ruchu však radě města doporučil rozšířit podmínku ukončení hudebních produkcí v jednu hodinu po půlnoci i na areál u Probošťáku a zároveň na celé území města. Rada města tuto připomínku akceptovala vzhledem k ustanovení Zákonu o ochraně zdraví (č.258/2005 Sb.) a rozhodla, že veškeré hudební akce konané v přírodě musejí být ukončeny v jednu hodinu po půlnoci, což platí i na areál u Probošťáku. 

Lidé bydlící v blízkosti jezer moc dobře vědí, co to je, když až do rána řve hlasitá hudba a nikdo v okolí, a to včetně malých dětí, nemůže spát. Stejně na tom jsou lidé v blízkosti letního kina v Houštce. Z vlastní zkušenosti vím, že dunící bubny do brzkých ranních hodin spánek zcela zaručeně odeženou, takže s rozhodnutím rady města vřele souhlasím.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.