Město očima nezávislého člověka

Už je tu zas, tenisu čas (aneb brandýský tenis na pár let zachráněn)

24.04.2014 11:49

Tenisová sezóna 2014 pomalu klepe na dveře. Tenisté se těší na hraní na venkovních kurtech a již se nemohou dočkat. Připraveno je i šest antukových kurtů Tenisu Brandýs v Tyršově ulici, jehož předsedovi Ing. Petru Čeňkovi jsme položili několik otázek týkající se bílého sportu v našem dvojměstí.

Petře, v čele brandýského tenisu jsi již dva roky, jak jsi pronikl do tajů tenisového funkcionaření ?

Asi jsem byl trochu naivní, když jsem si myslel, že vše bude jako po másle. Navíc jsem se domníval, že použiji některé zkušenosti z basketbalu. Těch jsem však mohl uplatnit jen minimum, protože mezi tenisem a basketbalem je veliký rozdíl. Největší rozdíl tkví v tom, že tenis je individuální sport. Z pohledu financování je nutné si uvědomit, že rodiče nejen platí příspěvky, které jsou celkem zanedbatelné, ale výrazně se podílejí i na odměňování trenérů, což je mnohem větší finanční zátěž.

Hlavní problém brandýského tenisu představuje vlastnictví tenisového areálu panem Kaplanem, který žije v Kanadě a v Brandýse se objevuje velmi zřídka. Nájemní smlouva výrazně zasahuje do hospodaření klubu a též má neblahý dopad na údržbu a zvelebování areálu, které je velmi náročné a málo perspektivní. Navíc díky tomu, že nejsme vlastníky kurtů, nemáme možnost dosáhnut téměř na žádný dotační titul ani investiční grant. (Poznámka: nešťastnou hrou osudu se stalo, že celý tenisový areál, vybudovaný původně majitelem továrny panem Melicharem, a který byl poté desítky let spravován členy tenisového oddílu BSS a jehož členové svépomocí vybudovali nové kurty a klubovnu, po krachu BSS Metaco spadl do konkurzní podstaty a byl následně vydražen. Od té doby tenisový oddíl existuje v nájmu).

Přes výše uvedené problémy zůstávám optimistou a jsem rád, že brandýský tenis si prodloužil život minimálně o další dva roky. Věřím, že bez problémů zvládneme i rok 2014, takže dostojíme našemu slibu, který jsme členům dali při nástupu do čela klubu, že je čeká minimálně tři roky hraní v Brandýse. Výbor věří, že pan Kaplan bude mít zájem na další spolupráci s námi a podmínky nové nájemní smlouvy vytvoří dobrou základnu pro dlouhodobý rozvoj sportovní činnosti tenisového klubu.

Jak dopadl rok 2013 z hlediska hospodaření i sportovních výsledků ?

Díky několika nepředvídatelným položkám, které se týkaly oprav studně, a současně výpadku na straně příjmu v důsledku odřeknutí několika akcí kvůli jarním povodním, jsme v roce 2013 hospodařili se ztrátou. Ukazuje se, že výnosy z pronájmu kurtů a výběru příspěvků se nám vybabrat z oblasti červených čísel naplno nepomohou. Musíme se v daleko větší míře snažit získat finance z dalších zdrojů a to zejména od sponzorů či pořádáním firemních akcí. Na to se náš výbor zaměří v tomto roce. Z hlediska sportovních výsledků jsme měli v soutěžích pouze žákovská a minižákovská družstva se kterými jsme dosáhli průměrných tabulkových postavení. Největšího úspěchu jsme dosáhli v soutěži „Buď Fit“, kde hrají neregistrování hráči. V I. třídě družstvo ve složení Pavel Sekerák, Josef Purnoch,  Jiří Vaníček, Mirek Hlubuček pokořilo všechny soupeře a celou soutěž vyhrálo. Největší ztrátu jsme však utrpěli na poli personálním. V říjnu 2014 dohrál svůj poslední zápas Josef Kaluha, který patří k největším duším v historii brandýského tenisu. Jeho přínos sportu bude oceněn i tím, že na konci dubna bude uveden do síně slávy  sportu Brandýsa n.L. – Staré Boleslavi, jako zakládající člen.

Chystáte v roce 2014 zlepšení tenisových výsledků?

Jde o dlouhou cestu, po které pomalu, ale jistě jdeme. Vzhledem k tomu, že řada našich členů přešla do oddílu LTC Houštka, museli jsme začít vychovávat tenisový potěr, tedy dětičky, které s tenisem teprve začínají. Ty se pomalu zlepšují a zrají. Proto jsme angažovali nového trenéra Jakuba Bergra, který bude mít na starosti ty nejlepší hráče. Věříme, že postupně budeme hrát i dorostenecké soutěže, tak jak nám budou děti tenisově stárnout. Dětí je dost, nastupují silné ročníky, a tak je třeba se jim co nejvíce věnovat. Myslím, že se to pomalu začíná dařit a není daleko doba, kdy dají tenisové hvězdy a hvězdičky o sobě vědět. Vedle dětí jsme na tenisové dvorce přitáhly řadu nových členů a tváří, které se pravidelně objevují na kurtech. Díky tomu již kurty nezejí prázdnotou a odpolední hodiny jsou slušně obsazené.

Co můžete nabídnout veřejnosti ? Není tenis uzavřeným a příliš finančně náročným sportem

Ale kdepak! Chci zdůraznit, že Tenis Brandýs je otevřený klub pro širokou veřejnost a vlůbec nejde jen o uzavřenou skupinu členů. Formy zapojení do tenisového života mohou být různé. Můžete si koupit roční členství, které stojí 3 300 Kč pro dospělé a 1 100 Kč pro děti. Za tento poplatek můžete kurty využívat neomezeně po celou sezónu. Další variantou je zakoupení permanentky v hodnotě 800 -  1200 Kč, která nabízí deset hodin pronájmu kurtů. Cena jednorázového hraní činí 160 Kč/hodinu. Myslíme, že ceny jsou velmi příznivé a nikomu nebrání v tom, aby přišel okusit tenisové chutě; a ty jsou opravdu v roce dvojnásobné obhajoby Davisova poháru hodně pikantní. Rezervace kurtů a veškeré další informace jsou přístupné na telefonu našeho správce Franty Urbana 722 369 461 nebo na stránkách www.tenisbrandys.cz. Pro nové občany města, kteří o existenci areálu a oddílu ani nemusí vědět, dodávám, že areál se šesti kurty a klubovnou se nachází v Tyršově ulici, přibližně 200 metrů od závor, v těsném sousedství Sokolského hřiště, a pro jistotu připojuji plánek a také několik obrázků ze života oddílu.

Děkujeme za rozhovor!

Petr Šilar

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.