Město očima nezávislého člověka

Už je znám termín zasedání zastupitelstva

01.10.2013 11:46

Starosta města oznámil neboť je to v jeho plné kompetenci, radě města termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva. Bude se konat dne 30.10. od 17. hodin v kapli brandýského zámku.

S napětím jsem očekával informaci ani ne tak o datu, ale o místě konání veřejného zasedání zastupitelů. Zastupitelstvo se totiž hned na počátku tohoto volebního období usneslo, a usnesení zastupitelstva je jak pro radu města, ale i pro starostu města zákonem, že v rámci spravedlnosti a podle počtu obyvatel bude každé třetí veřejné zasedání zastupitelstva ve Staré Boleslavi.

Toto usnesení zastupitelstvo přijalo proto, aby občané ze Staré Boleslavi nebyli diskriminováni neustálým konáním zastupitelstva pouze v Brandýse a nebyla tím jedna část obyvatel zvýhodňována na úkor druhé. Šlo o to, že především starší občané ze Staré Boleslavi, nemohou vážit cestu do Brandýsa a zároveň by měli zastupitelům co říci.

Minimálně dvě poslední zasedání zastupitelstva se konala na zámku, to říjnové se tudíž mělo konat ve Staré Boleslavi. Nekoná se tam. Z tohoto příkladu je naprosto zřejmé, že starosta města vůbec nedbá na usnesení zastupitelstva ani na občany ze staroboleslavské části města. Opět se ukázalo, stejně jako na množství investic, že Stará Boleslav je pro něho pouze jakýmsi přívažkem o lidé ze Staré Boleslavi jsou občany druhé kategorie a na jejich přání není třeba brát zřetel.

Osobně se přikláním k názoru, že pokud se město sestává z někdejších dvou samostatných měst, mělo by veřejné zasedání zastupitelů konat střídavě po jednom v obou částech města, bez ohledu na počet obyvatel. Považuji to totiž za spravedlivé. A tento můj názor bych rád zakotvil v programu ČSSD pro příští komunální volby. Budu to prosazovat. My. Staroboleslaváci jsme přece plnohodnotnými občany města a nejsme žádní přivandrovalci, na které není třeba brát ohledy.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.