Město očima nezávislého člověka

Už přišly odpovědi z radnice

22.07.2013 11:24

Před týdnem jsem poslal na adresu radnice několik otázek, na jejichž odpovědi jsem měl jako zastupitel právo a domnívám se, že by odpovědi mohly zajímat i čtenáře.

Chtěl jsem vědět:

1) Přesný počet zaměstnanců města na všech pracovištích.

    Odpověď: Včetně pomocného personálu a strážníků městské policie má radnice

     Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi celkem 232 zaměstnanců.

2) Počet zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou a zároveň pobírající starobní či jiný   

    Důchod.

    Odpověď: 20 zaměstnanců pobírá starobní důchod. 4 zaměstnanci pobírají invalidní důchod   pro invaliditu prvého nebo druhého stupně.

3) Počet statutárních zástupců – volených zastupitelů pobírající starobní či jiný důchod nebo

    Vojenskou či policejní výsluhu.

    Odpověď: 1. (jedná se o místostarostu Nekvasila)

„K dotazu dále uvádím, že počet zaměstnanců pobírající vojenskou či policejní výsluhu není zaměstnavateli znám, protože zaměstnanec nemá povinnost tuto informaci zaměstnavateli sdělovat.“

S pozdravem

JUDr. Irena Tučková

Tajemnice MěÚ

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Příčina mého dotazu byla velice jednoduchá. V době, kdy se nezaměstnanost zvyšuje a počet nezaměstnaných i v našem města stoupá, se domnívám, že by město mělo zaměstnávat spíše občany v produktivním věku nežli důchodce. Samozřejmě, pokud by splnili kvalifikační kritéria, ale i takových lidí by se ve městě jistě našlo dostatek. Důchodci mají jistý příjem, vím, že je na současné poměry většinou nízký, ale mladí, produktivní lidé nemají dílem příjem žádný nebo velice nízký, a proto se domnívám, že by právě oni měli dostat šanci namísto důchodců pracovat ve státní správě.

Samozřejmě se toto mé přesvědčení netýká invalidních důchodců. Vím, že v současné době jsou invalidní důchody na tak nízké úrovni, že by se z nich invalidé neuživili nebo by žili pod hranicí chudoby.

Zároveň děkuji tajemnici Městského úřadu Ireně Tučkové za promptní vyřízení mého dotazu a rychlému zaslání odpovědi. Bohužel jsem se nedozvěděl počet zaměstnanců radnice pobírajících vojenské a policejní výsluhy, neboť u nich platí totéž jako u starobních důchodců, a to, že by měli své místo přenechat lidem mladším a nepobírajícím žádné další příjmy ze státního rozpočtu. Důvodem mého dotazu byla informace, že na brandýské radnici pracuje i několik lidí pobírajících vojenské či policejní výsluhy a domníval jsem se, že

veřejnost – občané města, by měla právo vědět o kolik lidí se jedná. Zákonná povinnost tuto informaci sdělovat neexistuje, a to je chyba.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.