Město očima nezávislého člověka

Už známe nájemce restaurace Záložna

12.12.2013 12:14

V minulém zápisu z jednání rady města se objevila informace, že výběrová komise ve složení D. Procházka, M. Emr a J. Dašek otevřela všechny tři došlé nabídky na nového pronájemce restaurace Záložna. V zadávacích podmínkách tehdy bylo uvedeno, že nebytové prostory patřící městu, musejí být využívány na restaurační provoz.

Dne 25. 11. 2013 komise nabídky vyhodnotila a doporučila radě města uzavřít nájemní smlouvu s Milanem Krumpolcem z Hlavence, který nabídl nájemné v nejvyšší ceně, a to 490.000 Kč bez DPH za rok. Rada města návrh komise přijala a uložila starostovi města do 28. 2. 2014 podepsat se zájemcem nájemní smlouvu.

Vzhledem k tomu, že minulý nájemce svou činnost v Záložně ukončil dnem 30. 11. 2013, znamená to, že minimálně do konce února, kdy by měla být podepsána nová nájemní smlouva, nebude restaurace v provozu. V podmínkách výběrového řízení na nového provozovatele restauračního zařízení však bylo uvedeno, že se prostor pronajímá bez vnitřního zařízení a vybavení restaurace, takže je možné, že došlo mezi vítězem soutěže a radnicí k dohodě, že do doby podpisu smlouvy restauraci vybaví novým zařízením a vybavením. Ovšem, pokud se s bývalým nájemcem nedohodl, že vybavení a zařízení restaurace od něho neodkoupí. Všechny tyto informace nejsou k dispozici, neboť se jedná čistě o soukromou záležitost nového zájemce. A tak až čas ukáže,

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.