Město očima nezávislého člověka

Uzavírá se smlouva, aniž by zastupitelstvo o nákupu rozhodlo

25.05.2012 12:17

V rozpočtu města se objevila ve výdajové části položka ve výši 5.250.000 Kč za eventuelní nákup lesních pozemků v areálu Houštky. Pro tři zastupitele, kteří rozpočet nepodpořili, byl jedním z důvodů i tento nákup Houštky, který není pro město v současnosti bezprostředně nutný. 

Na poslední jednání rady města však odbor Majetku města předložil návrh Zprostředkovatelské smlouvy se společností AAA Blesk s.r.o., zastoupenou jednatelem Jaroslavem Alešem, na zprostředkování koupě pozemků v Houštce. 

Tyto pozemky jsou ve vlastnictví Michala Rašky, a to včetně lesního porostu. Smlouva však zahrnuje i případné stavby na nich umístěné. 

Cena za zprostředkování nákupu pozemků v Houštce byla stanovena na částku 300.000 Kč včetně DPH. Rada města s touto smlouvou souhlasila všemi přítomnými radními, aniž by však o nákupu pozemků souhlasilo a odhlasovalo zastupitelstvo tak, jak to vyžaduje zákon. 

A co ze skutečnosti, že rada odsouhlasí podpis smlouvy i částku, aniž by o tom předem nerozhodlo zastupitelstvo? Buď, že naprosto nedbá na stávající zákon o obcích číslo 128/2000 Sb., ve kterém se explicitně uvádí, že o prodejích či nákupu musí rozhodnout nejvyšší orgán samosprávy, tudíž zastupitelstvo, nebo si je rada města naprosto jistá, že koalice svými dvanácti hlasy tento nákup na jednání zastupitelstva prosadí. 

Další otázkou je, proč vůbec rada města ke zprostředkovatelské smlouvě přistoupila, když nákup pozemků je z právního hlediska velice jednoduchý a navíc ve městě působí i právník města, který by měl patřičnou kupní smlouvu umět sestavit tak, aby byla nenapaditelná. Stejně tak je na radnici tolik úředníků, že by neměl být problém jednat s patřičnými stranami a úřady. Proto si je přece platíme. Tak proč prostředník? 

V době, kdy se seškrtal městský rozpočet téměř až na kost, je tři sta tisíc za zprostředkování již předem avizovaného, byť zastupitelstvem zatím neodsouhlaseného, nákupu pozemků, dosti překvapivé. Město by se mělo, tak jako je nucena většina domácností, při neustálém zdražování, chovat jako dobrý hospodář a vydávat peníze z rozpočtu opravdu velni uvážlivě. 

Zdali se tak opravdu chová, nechť čtenáři posoudí sami.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.