Město očima nezávislého člověka

Uzavře se dodatek ke smlouvě s Českou poštou

14.10.2013 11:37

Rada města se usnesla, že město podepíše dodatek č. 2. k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby. Jedná se o paušální platbu za doručování úředních materiálů a dopisů Českou poštou.

Dodatek je uzavírán ze dvou důvodů. Tím prvním je změna kontaktní odpovědné osoby na České poště a druhým důvodem je v současné době končící dodatek č. 1., kterým byla původní smlouva s ČP uzavřena na dobu určitou, a to na tři roky a právě dodatek č. 1. tuto smlouvu prodlužoval o další tři roky.

Současný dodatek období na dobu určitou zruší a bude uzavřen na dobu neurčitou. Dle sdělení rady města tato změna nepřinese žádné problémy, neboť město stejně nemůže uzavřít smlouvu na poskytování poštovních služeb s nikým jiným, nežli s Českou poštou, která je státním podnikem a je na tomto trhu jediná.

Paušální úhrada poštovních služeb je vyčíslena v rozpočtu města, a proto se v zápise nemuselo uvádět, kolik za paušály město poště uhradí, ale nejedná se o nijak malé peníze.

V případě města nejsou s Českou poštou žádné větší problémy, většina materiálů, které město rozesílá v rámci tohoto paušálu, například zastupitelům, dochází adresátům pravidelně v pořádku.

To už však neplatí u dalších subjektů. Zatímco jsou pravidelně donášeny do všech domovních schránek například Městské listy, u opoziční tiskoviny Kurýr to zdaleka neplatí. I když bylo celkem 6,5 tisíce výtisků řádně smluvně s poštou ošetřeno, cena uhrazena, výtisky se lidem do schránek nedostaly,a to opakovaně. Vzhledem k tomu, že u radniční tiskoviny je vše v pořádku, nabízí se zákonitě otázka, zda se opravdu jedná jen o šlendrián doručovatelek či o úmysl. Proto se členové MO ČSSD Stará Boleslav rozhodli, že aby se Kurýr do schránek dostal, roznesou ho ve svém volném času sami. A to o profesionalitě České pošty nesvědčí a nabízí se otázka, zdali by nebylo výhodnější, pro obyvatele republiky, České poště vzít i monopol na doručování dopisů a podobných záležitostí a nepustit na trh další, soukromý subjekt. Při doručování balíků, a to mohu potvrdit z vlastní dlouholeté zkušenosti, je PPL daleko spolehlivější nežli státní Česká pošta, která se namísto zkvalitnění služby zabývá spíše tím, že své zaměstnance nutí prodávat další produkty, kvůli navýšení zisku. A existují dokonce případy, že tlak na zaměstnance je tak velký, že raději z pošty odcházejí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.